Skryť menu
Skryť formulár

Verejný sektor

Vytvárame mzdové systémy, registre, kontrolné aplikácie či iné evidencie podľa vašich požiadaviek. Pri takto náročných projektoch je isté, že sa nezaobídu bez zmien oproti pôvodným predstavám. S riešením takýchto situácií však máme skúsenosti a rizikovým miestam sa snažíme predchádzať. Zakladáme si na pravidelnej komunikácii a skúsenostiach z obdobných projektov.

  • Mzdy a personalistika
  • Systémy na kľúč
  • Podnikový systém pre nekomerčné spoločnosti
  • IT infraštruktúra
  • Produktivita

ochrana firemných dát a procesov

Bezpečnosť IT je v dnešnom on-line svete celkom zásadná. Pomôžeme vám ochrániť všetky vaše dáta a firemné procesy, aby činnosť vašej firmy nebola nijak ohrozená. Vnímame bezpečnosť komplexne či už sú dáta vo vašej infraštruktúre, v cloude alebo sa práve prenášajú po sieti. Uvedomujeme si, že nebezpečenstvo prichádza z externého sveta, ale je treba venovať pozornosť aj interným hrozbám.

všetko na prevádzku vašich aplikácií od siete po úložisko

Vybudujeme ideálnu infraštruktúru pre bezproblémovú prevádzku vašich systémov a aplikácií. Majte vždy dostatočný výpočtový výkon, rýchle a spoľahlivé úložisko a dostatočne priepustné dátové siete. Naše riešenia rešpektujú vaše potreby. Zabezpečíme infraštruktúru v cloude alebo pre vás vybudujeme vaše špikové dátové centrum. Financujte infraštruktúru investične alebo vám ju poskytneme ako službu. Sme pripravení navrhnúť ideálne riešenie zodpovedajúce veľkosti a kritickosti technických potrieb, ako aj veľkosti vašej organizácie.

IT služby, konzultácie, analýzy

Naši profesionáli zhodnotia stav vášho IT, navrhnú pre vás to najlepšie riešenie, vďaka ktorému budete môcť využívať technológie naplno. A vy budete bez starostí. Ponechajte celú správu IT na nás alebo len doplňte váš IT tím a jeho know-how podporou našich špecialistov.

zariadenie pre používateľov, koncové body a backoffice aplikácie

Pomôžeme vám s výberom, implementáciou a správou zariadení pre koncových používateľov a zberné body, či už ide o notebooky, čítačky čiarových kódov alebo prvky IoT. Nastavíme prostredie a poskytneme aplikácie na komunikáciu, kancelársku prácu a komfortný prístup k centrálnym dátovým zdrojom.