Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

*Povinné položky

Môžete nám napísať email:
info@solitea.sk

Skryť formulár

Takto sme si
to predstavovali

0

chybných výstupov

400

zamestnancov

12

rokov spokojnosti

„Personálny systém Vema sme vybrali ako riešenie mzdovej a personálnej agendy. Po celú dobu sa nám s ním skvelo pracuje a svoju voľbu hodnotíme výborne. Oceňujeme predovšetkým vždy aktuálnu legislatívu a bezchybné výstupy, ktoré nevyžadujú dodatočnú kontrolu. Kladne tiež hodnotíme rýchlosť, ochotu a profesionalitu, s akou Solitea rieši naše požiadavky.“


Rostislav Fojtík
vedúci personálneho a mzdového odboru 


Dôvodom pre obstaranie nového mzdového-personálneho systému bol nevyhovujúci stav existujúceho personálneho modulu v robustnom ERP, ktorému chýbali funkcie, bol zložitý a drahý. Procesy v ňom boli komplikované a modul bol neflexibilný.

Spoločnosť Veletrhy Brno volila medzi štyrmi špecializovanými mzdovými-personálnymi systémami. Po dôkladnom prieskume všetkých riešení vybrala systém Solitea Vema, ktorý bol od počiatku koncipovaný ako kompletné riešenie personálnej a mzdovej agendy. Hneď od prvého nasadenia bol najviac funkčne rozsiahly a plne pokrýval všetky potreby spoločnosti. Okrem štandardných funkcií v oblasti miezd riešil, napríklad aj organizačnú štruktúru celej firmy a systemizáciu. Veletrhy Brno najviac oslovilo, že systém ihneď začal napĺňať jedno z hlavných očakávaní – bezproblémové prepojenie všetkých agend v jednom celku. Solitea Vema tiež vyriešila rozsiahlu agendu spojenú so školením zamestnancov, vzdelávaním, BOZP, dochádzkou, stravovaním a pod.

Po niekoľkých rokoch prevádzky spoločnosť urobila ďalší progresívny krok a prešla na cloudové riešenie Vema Cloud. Prevod prebehol k úplnej spokojnosti všetkých, plynulo a bezproblémovo. Hlavné prínosy Vemy pre Veletrhy Brno sú kompletné zaistenie mzdovej a personálnej agendy, personálna evidencia, správa organizačnej štruktúry a systemizácia. Kľúčovou vlastnosťou je potom kvalita a bezchybnosť výstupov, ktoré nepotrebujú dodatočnú kontrolu.

„Vema je kvalitný, dobre fungujúci flexibilný systém, je bezproblémový a nie je drahý. Pokiaľ je potrebné, uvediem ďalšie superlatívy,“ odpovedal na otázku kľúčových prínosov Rostislav Fojtík, vedúci personálneho a mzdového odboru. Vemu využíva nielen celé personálno-mzdové oddelenie, ale tiež špecializovaní pracovníci, ako je napríklad bezpečnostný technik, ktorému systém umožňuje spravovať školenie zamestnancov. Prostredníctvom webového zamestnaneckého portálu navyše využívajú Vemu aj všetci zamestnanci, pretože ide o rýchly a bezpečný kanál, ktorý im sprostredkováva všetky dôležité informácie. Solitea Vema je navyše integrovaná aj do ďalších systémov spoločností, ako je informačný systém SAP, dochádzkový, či stravovací systém, a ponúka tak funkcie pre podporu manažérskej práce vedúcich pracovníkov.

Všetky dáta sú dostupné na jednom mieste

Flexibilita a znalosť problematiky

Bezchybné výstupy

Pomôžeme vám zjednodušiť
podnikanie