Skryť formulár
MENU Zavrieť

Na čo myslieť pri digitálnej transformácii firmy

28.1.2021

Podnikanie v tradičnej forme, na ktorú sme boli desiatky rokov zvyknutí, sa nástupom modernej doby mení a prináša nevyhnutnú integráciu inteligentných IT nástrojov a aplikácií pre lepšie fungovanie väčšiny firiem.

Súvisiaca efektívna automatizácia procesov, demokratizácia informačných zdrojov a nepriestrelné zabezpečenie dát si však vyžaduje viac než len inováciu zariadení a aplikácií. Chce to tiež zmenu myslenia, prístupu a tiež poriadnu prípravu na prechod digitálnou transformáciou. Technológie nám pomáhajú s čoraz väčším objemom práce, čo má vplyv nielen na zamestnancov, ale aj na koncového používateľa. Na začiatku digitálnej transformácie je potrebné preskúmať všetky existujúce procesy naprieč celou organizáciou, aby sa dali zmeniť zavedené podnikateľské cesty a upraviť ich pre digitálne prostredie.

Pri digitálnej transformácii by ste nemali zabudnúť na tri kľúčové body. 

1) Nájdite schopného manažéra projektu

Digitálna transformácia je veľkým zásahom do tradičného fungovania firmy. A takáto zásadná zmena si vyžaduje skúseného manažéra, ktorý bude schopný odovzdávať skúsenosti a vedomosti naprieč firmou a bude zmeny efektívne komunikovať. Zmeny je nutné riadiť aj vo vzťahu ku koncovým používateľom, pretože bude mať vplyv aj na nich.

2) Informujte zamestnancov

Ďalším dôležitým bodom v celom procese je, aby zamestnanci pochopili, prečo firma ku zmenám pristupuje, prečo sa uskutočňujú a ako sa ich zmeny budú bytostne dotýkať. Je dôležité komunikovať aj výhody, ktoré zmena prinesie ako zamestnancom, tak aj celej organizácii.

3) Definujte tímové roly

Tretím dôležitým krokom je definovanie rolí jednotlivých členov tímu, ktorí sa podieľajú na digitálnej transformácii vo vašej organizácii. Každý z nich musí presne vedieť, aká je jeho úloha v projekte a čo konkrétne má na starosti.

Všetky tieto kroky vyžadujú štruktúrovaný plán, na ktorom sa ukáže, ako budú zmeny aplikované na všetkých úrovniach vášho podnikania. Zasiahnu vedenie firmy, stredný management aj koncových používateľov.

Pokiaľ sa vám podarí efektívne plniť pripravený plán, rýchlejšie dosiahnete vytýčené obchodné výsledky, zapojíte do procesu zmeny aj vašich zamestnancov a prispejete všeobecne k rozbehnutiu digitálnej transformácie v organizácii.

Odborníci spoločnosti Solitea pomáhajú s digitálnou transformáciou mnohým spoločnostiam na všetkých frontoch – od nasadenia moderného technického vybavenia, sprevádzkovania cloudovej, či hybridnej infraštruktúry, modernizácie kancelárskych aplikácií a procesov, až po automatizáciu komplexných analytických systémov. Ak sa zamyslíte nad tým, ako sa do digitálnej transformácie pustiť, neváhajte sa na nás obrátiť.

Doporučené produkty

Inteligentné úložisko dokumentov zabezpečí uloženie, ľahkú dohľadateľnosť a kvalitné zabezpečenie vašich dát. Elektronické procesy potom zrýchlia spracovávanie dokumentov od digitalizácie cez pripomienkovania a schválenie až po ich archiváciu. Majte prehľad, pracujte spoločne na jednom dokumente, zdieľajte súbory aj s externými subjektmi.

Zrýchlite procesy vo vašej firme, riešte ich na jednom mieste. Naši zákazníci využívajú intranetové aplikácie pre procesy v oblasti nákupu, IT, ľudských zdrojov, ale aj vo vrcholovom riadení. Ako u vás prebieha proces nástupu zamestnanca? Kde prideľujete odmeny? Majú vaši pracovníci na jednom mieste plán certifikácií, zdravotných prehliadok a výplatnú pásku?

Vybudujeme ideálnu infraštruktúru pre bezproblémovú prevádzku vašich systémov a aplikácií. Majte vždy dostatočný výpočtový výkon, rýchle a spoľahlivé úložisko a dostatočne priepustné dátové siete. Naše riešenia rešpektujú vaše potreby. Zabezpečíme infraštruktúru v cloude alebo pre vás vybudujeme vaše špičkové dátové centrum. Financujte infraštruktúru investične alebo vám ju poskytneme ako službu. Sme pripravení navrhnúť ideálne riešenie zodpovedajúce veľkosti a kritickosti technických potrieb, ako aj veľkosti vašej organizácie.

Pomôžeme vám s výberom, implementáciou a správou zariadení pre koncových používateľov a zberné body, či už ide o notebooky, čítačky čiarových kódov alebo prvky IoT. Nastavíme prostredie a poskytneme aplikácie na komunikáciu, kancelársku prácu a komfortný prístup k centrálnym dátovým zdrojom.

Mohlo by vás zaujímať