Skryť menu
Skryť formulár
Animation B
Animation A

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain

Zvýšte svoju produktivitu vďaka automatizovaným výrobným operáciám, ktoré sú prepojené so súvisiacimi procesmi nákupu a predaja, modelovania, skladovania, prepravy, zavádzania nových výrobkov, plánovania a kontroly.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Automatizácia výrobných procesov a redukcia prestojov

Predbehnite konkurenciu vďaka IoT a nástrojom zmiešanej reality pri riadení diskrétnej, štíhlej alebo procesnej výroby.

Modernizácia skladov a zjednodušenie dodávateľských reťazcov

Akcelerujte procesy vo vašich skladoch vďaka machine learning a využite prediktívnu analytiku na efektívnu optimalizáciu logistických procesov.

Zvýšenie výrobného výkonu a proaktívna údržba

Najmodernejšie nástroje od Microsoftu predvídajú možné problémy skôr, než nastanú. Spúšťajú automatizované procesy a vy sa môžete sústrediť na dôležitejšie činnosti.

Systém vo vašich agendách

Riešenie zvyšujúce efektivitu procesov diskrétnej, procesnej a zákazkovej výroby. Umožňuje agilne riadiť produkciu, urýchľuje modelovanie, testovanie a zavádzanie nových výrobkov. Inteligentne podporuje všetky operácie súvisiace s výrobou a sprehľadňuje procesy na každom produkčnom kroku. Ide o flexibilné riešenie, ktoré podpruje dynamický rast výrobných spoločností a prispôsobuje sa ich vlastnému tempu. S Dynamics 365 Supply Chain ste pripravení na efektívne plánovanie materiálu, zdrojov a kapacít, ich zmenu môžete jednoducho simulovať presúvaním položiek v Ganttovom grafe. K dispozícii máte inteligentný konfigurátor produktu a funkcionality pre výpočeet termínov dodávok, tvorbu a modifikáciu kusovníkov, viacúrovňových výrobných vzorcov a receptúr. Pre riadenie výroby vám poslúži jednoduchý terminál, ktorý plne spolupracuje s mobilnými zariadeniami.

Vďaka riešeniu pre výrobné spoločnosti bude mať pod kontrolou výrobné náklady, skladové zásoby a riadenie celého dodávateľského reťazca. Budete môcť presne sledovať, kde sa ktorý konkrétny materiál, polotovar alebo výrobok nachádza. Veľkým pomocníkom plánovania pre vás bude reportovanie v reálnom čase, ako aj vaša schopnosť predvídať vývoj dopytu – systém sa totiž dokáže učiť z historických dát a ďalších dostupných zdrojov.

Viac informácií Menej informácií

Vybrali si nás

„Riešenie Microsoft Dynamics 365 Supply Chain (predtým Dynamics AX) sme používali spočiatku na riadenie financií a obchodných procesov. Počas implementácie sme sa rozhodli rozšíriť systém o riadenie výroby a zásob. Prešli sme na vyššiu verziu a vďaka tomu jednotným spôsobom riadime všetky procesy. Máme všetko pod palcom a denne reportujeme vďaka Power BI, kde vidíme všetky dôležité ukazovatele pre naše rozhodovanie.“

Fabien Mariaux
Project Manager Dynamics AX | Cronite Mancelle
 

Fabien Mariaux, Project Manager Dynamics AX | Cronite Mancelle

Imet
Safe
Grotto
Diplomat
Postarkat

Novinky z praxe

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

*Povinné položky