Skryť formulár
Animation A
Animation A

Microsoft Dynamics 365 Finance

Finančné riadenie pre náročných

ERP systém, s ktorým uriadite aj tie najzložitejšie finančné a účtovné procesy naprieč pobočkami a krajinami. Automatizuje vaše finančné operácie, poskytuje prehľady v reálnom čase a inteligentne predikuje budúcnosť.

Finančné riadenie pre náročných

Získate náskok pred konkurenciou

Funkcie a moduly

Centralizované vnútrofiremné a medzifiremné účtovníctvo rešpektujúce lokálne štandardy, podmienky a povinnosti pri zachovaní súladu a jedinej pravdy.

Rýchlo a efektívne realizujete a evidujete finančné transakcie, riadite vzťahy medzi pobočkami a materskou firmou, spravujete interné náklady, menové prevody a reporty. Získate prehľad cash-flow, lepšiu kontrolu výdavkov, kvalitnejšie plánovanie rozpočtu...

Funkcie a moduly

Vnútrofiremné účtovníctvo

Vďaka Microsoft Dynamics 365 Finance efektívne vediete hlavnú účtovnú knihu, záväzky, pohľadávky, banky, manažérske účtovníctvo, majetok aj peňažné toky. Vaši účtovníci, analytici a manažéri majú neustály prehľad o finančnom zdraví firmy, jednoducho vytvárajú kalkulácie, plány a ich porovnania.

Vnútrofiremné účtovníctvo

Medzifiremné účtovníctvo

Náročnosť účtovných transakcií naprieč viacerými spoločnosťami alebo pobočkami spoločnosti bude s Microsoft Dynamics 365 Finance omnoho nižšia. Podporuje zdieľané služby v organizáciách s viacerými právnymi entitami používaním centralizovaného spracovávania platieb zákazníkov. Umožňuje vyhodnocovať náklady a výnosy na určitú činnosť (napríklad projekt) naprieč viacerými firmami v skupine. Zjednoťte a sprehľadnite účtovanie vo vašich dcérskych spoločnostiach alebo vo vašich firmách v rámci holdingu.

Medzifiremné účtovníctvo

Majetok

Praktická správa vášho dlhodobého majetku a vybavenia, vhodná tiež pre medzinárodné firmy, využívajúce rôzne metódy odpisovania. S Microsoft Dynamics 365 Finance dokážete rozdeliť náklady na viacero firiem, oddelení a projektov, ako aj spravovať poistenie a údržbu majetku.

Majetok

Banka

Predvídajte, ako sa bude vyvíjať likvidita vašej firmy, vytvárajte a spravujte svoje bankové účty vo viacerých menách a naprieč viacerými finančnými inštitúciami. Plaťte a spracúvajte svoje bankové výpisy jednoducho a rýchlo.

Banka

Cash Flow

Využívajte silné nástroje Business Intelligence dodávané spolu s Microsoft Dynamics 365 Finance a predvídajte na základe údajov v informačnom systéme disponibilné finančné zdroje. Pomôže vám v tom aj znalosť vašich vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, bohaté nástroje umelej inteligencie a graficky prehľadné analýzy.

Cash Flow

Nákladové účtovníctvo

Odhaľte svoje rezervy, znížte svoje náklady a zvýšte efektivitu vďaka reálnemu prehľadu o hospodárení a ziskovosti na každej organizačnej úrovni vašej firmy. Automatizujte rozúčtovanie nákladov podľa vami definovaného kľúča.

Nákladové účtovníctvo

Konsolidácia

Získajte konsolidované účtovné údaje z rôznych spoločností prepojených vlastníckymi vzťahmi. Konsolidovať údaje môžete bez ohľadu na používané účtovné systémy a peňažné meny.

Konsolidácia
Viac info Menej info

Prečo si vybrať Microsoft Dynamics 365 Finance

Výhody riešení od Solitey

Microsoft Gold Partner

Najvyššia úroveň partnerstva s Microsoftom

30 rokov na trhu

Stabilná európska firma

50+ zákazníkov

Dynamics 365 Finance (Dynamics AX)

15 krajín sveta

Skúsenosť s globálnymi implementáciami

Ako prebieha implementácia

Vybrali si nás

„Potrebovali sme prispôsobiť ERP systém našim obchodným potrebám a aktuálnym legislatívnym požiadavkám Slovenska. Vďaka Solitei máme vyriešené špecifiká v oblastiach financie, dane a obstarávanie, to všetko bez potreby meniť spôsob práce, na aký sme zvyknutí.“

Roel Warderdam, Manager Division Control
AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.


J&T
AutoBinck
Cronite
Adastra
Esko
XAPT

Na stiahnutie

Pozrite sa pozornejšie na tie najdôležitejšie funkcionality, ktoré v sebe riešení Dynamics 365 for Finance and Operations skrýva.

Kontaktný formulár

* Povinné položky

Blog

Rady

Hľadáte nový ERP či CRM systém? Hľadajte hlavne dobrého implementačného partnera

 • 28.1.2021

Pandémia covidu-19 bezpochyby premenila celý svet a dotkla sa nielen našich súkromných životov, ale tiež mnoho firiem postavila pred bolestivú úlohu upraviť, preorganizovať, či úplne od základu zmeniť zavedené obchodné modely. V tejto situácii ale firmám, vzhľadom na tempo a potreby, prestávajú stačiť aktuálne softvérové riešenia, na ktorých je ich chod úplne závislý. Čo s tým?

Hľadáte nový ERP či CRM systém? Hľadajte hlavne dobrého implementačného partnera

28.1.2021

Pandémia covidu-19 bezpochyby premenila celý svet a dotkla sa nielen našich súkromných životov, ale tiež mnoho firiem postavila pred bolestivú úlohu upraviť, preorganizovať, či úplne od základu zmeniť zavedené obchodné modely. V tejto situácii ale firmám, vzhľadom na tempo a potreby, prestávajú stačiť aktuálne softvérové riešenia, na ktorých je ich chod úplne závislý. Čo s tým?

Pri implementácii nového systému máte na výber dve možnosti. Tá lacnejšia, a zdanlivo aj jednoduchšia, je osloviť obyčajného predajcu, ktorý príde zhodnotiť vašu aktuálnu situáciu a obratom ju vyrieši. Je to ľahké, rýchle a bezbolestné. Je to ale tiež predvídavé? Nebudete za pár mesiacov alebo už budúci rok stáť pred rovnakou úlohou? Platiť ďalšie peniaze, zvykať si na iné postupy, znovu zložito zaúčať zamestnancov?

Existujú však aj implementační partneri, ktorí myslia dopredu. Dokážu analyzovať nielen aktuálnu situáciu vašej spoločnosti a komodít, ale vedia tiež predikovať jej ďalší vývoj a meniace sa potreby. Navrhnú riešenie, ktoré porastie spolu s vašou firmou, bude pružne reagovať na všetky požiadavky, zmeny na trhu a aj legislatívne kotrmelce. Identifikujú úzke miesta v logistike vášho biznisu a dokážu ich rozšíriť alebo aspoň obísť. Aj po nasadení systému vám zostanú nablízku a budú sa o vás ďalej starať.

Druhý menovaný prístup vyžaduje kvalitných a vzdelaných odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami a orientáciou v danej problematike. A to samozrejme niečo stojí. Je však isté, že z dlhodobého hľadiska sa takáto investícia rozhodne oplatí.

Ak práve uvažujete o novom ERP alebo CRM systéme, určite venujte čas tomu, že si najprv rozmyslíte, čo od neho očakávate. Či nízke vstupné náklady nakoniec nepovedú k väčšej finančnej strate, o nepohodlí a používateľskej nespokojnosti nehovoriac. Nevyberajte si obyčajného predajcu, hľadajte partnera, ktorý s vami bude dlhodobo spolupracovať a ktorý vám venuje starostlivosť, akú si zaslúžite. Určite sa vám to oplatí.  

Solitea svojimi firemnými hodnotami, ktorými sú partnerstvo, odbornosť a stabilita, všetky uvedené kritéria v maximálnej miere spĺňa. Svedčí o tom množstvo spokojných a verných zákazníkov. Presvedčte sa sami a pozrite sa na naše referencie.

Rady

Na čo myslieť pri digitálnej transformácii firmy

 • 28.1.2021

Podnikanie v tradičnej forme, na ktorú sme boli desiatky rokov zvyknutí, sa nástupom modernej doby mení a prináša nevyhnutnú integráciu inteligentných IT nástrojov a aplikácií pre lepšie fungovanie väčšiny firiem.

Na čo myslieť pri digitálnej transformácii firmy

28.1.2021

Podnikanie v tradičnej forme, na ktorú sme boli desiatky rokov zvyknutí, sa nástupom modernej doby mení a prináša nevyhnutnú integráciu inteligentných IT nástrojov a aplikácií pre lepšie fungovanie väčšiny firiem.

Súvisiaca efektívna automatizácia procesov, demokratizácia informačných zdrojov a nepriestrelné zabezpečenie dát si však vyžaduje viac než len inováciu zariadení a aplikácií. Chce to tiež zmenu myslenia, prístupu a tiež poriadnu prípravu na prechod digitálnou transformáciou. Technológie nám pomáhajú s čoraz väčším objemom práce, čo má vplyv nielen na zamestnancov, ale aj na koncového používateľa. Na začiatku digitálnej transformácie je potrebné preskúmať všetky existujúce procesy naprieč celou organizáciou, aby sa dali zmeniť zavedené podnikateľské cesty a upraviť ich pre digitálne prostredie.

Pri digitálnej transformácii by ste nemali zabudnúť na tri kľúčové body. 

1) Nájdite schopného manažéra projektu

Digitálna transformácia je veľkým zásahom do tradičného fungovania firmy. A takáto zásadná zmena si vyžaduje skúseného manažéra, ktorý bude schopný odovzdávať skúsenosti a vedomosti naprieč firmou a bude zmeny efektívne komunikovať. Zmeny je nutné riadiť aj vo vzťahu ku koncovým používateľom, pretože bude mať vplyv aj na nich.

2) Informujte zamestnancov

Ďalším dôležitým bodom v celom procese je, aby zamestnanci pochopili, prečo firma ku zmenám pristupuje, prečo sa uskutočňujú a ako sa ich zmeny budú bytostne dotýkať. Je dôležité komunikovať aj výhody, ktoré zmena prinesie ako zamestnancom, tak aj celej organizácii.

3) Definujte tímové roly

Tretím dôležitým krokom je definovanie rolí jednotlivých členov tímu, ktorí sa podieľajú na digitálnej transformácii vo vašej organizácii. Každý z nich musí presne vedieť, aká je jeho úloha v projekte a čo konkrétne má na starosti.

Všetky tieto kroky vyžadujú štruktúrovaný plán, na ktorom sa ukáže, ako budú zmeny aplikované na všetkých úrovniach vášho podnikania. Zasiahnu vedenie firmy, stredný management aj koncových používateľov.

Pokiaľ sa vám podarí efektívne plniť pripravený plán, rýchlejšie dosiahnete vytýčené obchodné výsledky, zapojíte do procesu zmeny aj vašich zamestnancov a prispejete všeobecne k rozbehnutiu digitálnej transformácie v organizácii.

Odborníci spoločnosti Solitea pomáhajú s digitálnou transformáciou mnohým spoločnostiam na všetkých frontoch – od nasadenia moderného technického vybavenia, sprevádzkovania cloudovej, či hybridnej infraštruktúry, modernizácie kancelárskych aplikácií a procesov, až po automatizáciu komplexných analytických systémov. Ak sa zamyslíte nad tým, ako sa do digitálnej transformácie pustiť, neváhajte sa na nás obrátiť.

Aktuality

Prelet nad novinkami v Dynamics 365

 • 9.11.2020

Október nám už tradične priniesol druhú vlnu aktualizácií a nových funkcionalít v riešeniach Dynamics 365. Pozrite sa spoločne s nami na tie najzaujímavejšie novinky, ktorých úlohou je spríjemniť a uľahčiť vám každodennú prácu. Či už ide o Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance alebo ďalšie riešenia z Microsoftej dielne. Všetko dôležité sa dočítate v našom príspevku.

Prelet nad novinkami v Dynamics 365

9.11.2020

Október nám už tradične priniesol druhú vlnu aktualizácií a nových funkcionalít v riešeniach Dynamics 365. Pozrite sa spoločne s nami na tie najzaujímavejšie novinky, ktorých úlohou je spríjemniť a uľahčiť vám každodennú prácu. Či už ide o Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance alebo ďalšie riešenia z Microsoftej dielne. Všetko dôležité sa dočítate v našom príspevku.

DYNAMICS 365 CUSTOMER INSIGHTS

Toto riešenie z rodiny Dynamics 365 je aktuálne jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich, pretože ide o platformu, s ktorou nestrácate prehľad o vašich zákazníkoch. Ešte lepšie prehľady dostupné naprieč jednotlivými tímami vidíte vždy aktuálne. Odteraz máte k dispozícii ešte rýchlejšie analýzy interakcií vašich zákazníkov, ktoré sa udejú prostredníctvom vášho webu, mobilných aplikácií a prepojených produktov. Hladká integrácia aplikácie Dynamics 365 Customer Voice umožní vašim tímom sledovať spätnú väzbu vašich zákazníkov v rôznych kanáloch, proaktívne identifikovať nové príležitosti a uskutočniť aktivity, ktoré angažujú to správne publikum pri zmenách zákazníckeho sentimentu a správania. Viac na: Announcing new innovations for the Microsoft customer data platform

DYNAMICS 365 MARKETING

Nové funkcionality riešenia Dynamics 365 Marketing vám pomôžu lepšie riadiť zákaznícke cesty, dať obchodné a marketingové aktivity do jednotnej roviny a vďaka tomu robiť adekvátne operatívne rozhodnutia. Digitálne kampane naberajú neustále na sile, preto Dynamics 365 Marketing integroval digitálne podujatia aplikácie Microsoft Teams a zároveň funkcionality Dynamics 365 Customer Insights, aby ste mohli realizovať a efektívnejšie riadiť všetky vaše marketingové kampane. Viac na:  3 new ways to build customer relationships using Dynamics 365 Marketing

DYNAMICS 365 SALES

Riešenie Dynamics 365 Sales prichádza s kontextuálnymi prehľadmi podporenými funkcionalitami umelej inteligencie, ktoré vedú vašich predajcov k úspešnejšiemu obchodu. Funkcionality ako Sales Accelerator, Advanced Forcasting a Pipeline Intelligence pomôžu vašim obchodníkom porozumieť finančnej kondícii toho-ktorého obchodného prípadu. Inteligentné nástroje na komunikáciu a riadene vzťahov so zákazníkmi využívajú už aj Dynamics 365 Customer Voice na meranie sentimentu a metrík spokojnosti vašich zákazníkov, vďaka čomu rýchlo zistíte svoje rezervy a dokážete ich správnymi krokmi odstrániť. Viac na: Digital selling and customer engagement with Dynamics 365 Sales updates

DYNAMICS 365 SERVICE

Novinky v oblasti servisných riešení sa dotýkajú aplikácií Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Remote Assist.

Dynamics 365 Field Service je tu so zlepšenou funkcionalitou pre fixné položky, optimalizované plánovanie a príjemnejšiu prácu cez mobilné zariadenia. Efektívnejšie viete vďaka tomu riadiť a sledovať svoje zdroje, riešiť vzniknuté problémy a pomôcť svojim zamestnancom vykonávať ich prácu prostriedkami zmiešanej reality. Viac na: Innovation on the service suite of Dynamics 365 applications

DYNAMICS 365 FINANCE

Pri tomto riešení sa Microsoft sústredil na pridanie praktických prehľadov, inteligentných nástrojov a automatizáciu rutinných procesov. Ide napríklad o inteligentné predvídanie stavu cash-flow. Vylepšilo sa aj finančné jadro v oblasti lízingu. Pribudlo aj rozšírenie o elektronické faktúry, ktoré redukuje vaše náklady. Viac na: Optimizing financial processes and reducing risk with Dynamics 365 Finance updates

DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Toto riešenie zastrešuje všetky funkcionality ERP systému, ktoré potrebuje štandardná stredne veľká firma. Pre jej vyššiu efektivitu Microsoft ešte viac popracoval na integrácii Excelu, Outlooku, Wordu a iných aplikácií, ako napríklad Microsoft Teams. Zrýchlil procesy, vytvoril nové prehľady a štatistiky. Viac na: What’s new and planned for Dynamics 365 Business Central

DYNAMICS 365 SUPPLY CHAIN

Pre potreby výrobných spoločností prišiel Microsoft s rozšírením Engineering Change Management. Táto funkcionalita vám umožní pružnejšie reagovať na zmeny trhu, kvalitnejšie odsledovať životný cyklus vašich výrobkov a prispôsobiť mu výkon zamestnancov priamo vo výrobe. Integrácia s Dynamics 365 Guides je prínosom pre pracovníkov v prvej línii. Pomôže pri zaúčaní pracovníkov, minimalizuje ich chybovosť a nasmeruje vždy tam, kde ich treba. Viac na: Overcome disruptions in your supply chain

DYNAMICS 365 PROJECT OPERATIONS

Dynamics 365 Project Operations prepája obchod, zdroje, projektové riadenie a financovanie tak, aby ste medzi týmito oblasťami vytvorili mosty, bez ktorých nie je úspešné riadenie projektov ani mysliteľné. Vďaka tomu zrýchlite svoje dodávky, pomôžete svojim zamestnancom a maximalizujete svoj profit. Viac na: Optimize your project-centric business with Dynamics 365 Project Operations

DYNAMICS 365 HUMAN RESOURCES

Riadenie ľudských zdrojov zahŕňa riadenie výkonu, dovoleniek a absencií, integráciu miezd. Pri aktuálnych vylepšeniach sa kládol dôraz na zlepšenie angažovanosti personálu, poskytovanie moderných balíčkov benefitov a súlad s medzinárodnými normami. Samoobslužné funkcionality sa rozšírili napríklad o možnosť podávania žiadostí o dovolenku priamo z Microsoft Teams Viac na: Overview of Dynamics 365 Human Resources 2020 release wave 2

DYNAMICS 365 COMMERCE

Riešenie pre maloobchodné firmy bolo obohatené o funkcionality pre kvalitnejší digitálny predaj a propagáciu. Zároveň sa stierajú rozdiely medzi digitálnym a fyzickým skladom vďaka možnostiam automatizovaných procesov. Systém vám napríklad umožní sledovať a vyhodnocovať záujem o tie-ktoré produkty, aby ste mohli podniknúť opatrenia pre dodržanie bezpečných rozostupov pri nakupovaní v predajni. Viac na: What’s new and planned for Dynamics 365 Connected Store.

Aktuality

Čo prinesie aktualizácia Dynamics 365

 • 15.9.2020

Pripravte sa na aktualizáciu riešenia Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, ktorá bude všeobecne dostupná od 1. októbra 2019.

Čo prinesie aktualizácia Dynamics 365

15.9.2020

Pripravte sa na aktualizáciu riešenia Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, ktorá bude všeobecne dostupná od 1. októbra 2019.

Najvýznamnejšie novinky:

1. Riadenie výnosov

 • Používatelia budú môcť v systéme zadať iné ceny, než sú tie, ktoré sú bežne účtované ich zákazníkom.
 • Plánovanie príjmov umožní zadanie počtu mesiacov, po ktorých dôjde k finančnému plneniu. Plány presne rozoznávajú dni v mesiaci, umožňujú rozdeliť príjmy rovnomerne medzi mesiace.
 • Nový pracovný priestor umožní vidieť stav záznamov v pláne výnosov.

2. Riadenie dokumentov

 • Používatelia budú mať vďaka šablónam možnosť prispôsobiť si tlačené dokumenty svojim potrebám.

3. Riadenie majetku

 • Zákazníci budú môcť optimalizovať procesy údržby a systém im pomôže lepšie tieto procesy plánovať, realizovať a analyzovať.

4. Analytické pracovné priestory

 • Silný používatelia (Power Users) majú možnosť vložiť Power BI reporty priamo do svojich pracovných priestorov v Dynamics 365. Tieto vizuálne bohaté prehľady môžu ďalej zdieľať s členmi svojej organizácie. Najnovšie vylepšenie umožní zákazníkom integrovať existujúce Power BI riešenia, ktoré môžu zahŕňať aj prehľady pochádzajúce zo zdrojov externých dátových systémov.

5. Riadenie funkcionalít

 • Nové funkcionality pridané a aktualizované novými vydaniami budú môcť zákazníci riadiť v pracovnom priestore so zoznamom všetkých prijatých funkcionalít. Štandardne sú nové funkcionality vypnuté, zákazník však má možnosť v pracovnom priestore funkcionality zapínať a zároveň má prístup k dokumentácii spojenej s novými funkcionalitami.

 

Lepšiu predstavu o prínose pripravovanej aktualizácie si viete utvoriť aj vďaka tomuto videu:

 

Rady

Sprievodca výmenou účtovného systému

 • 22.9.2020

Uvažujete o zmene svojho účtovného alebo ekonomického systému? Pozrite si stručnú brožúru, ktorá vám pri rozhodovaní dokáže pomôcť.

Sprievodca výmenou účtovného systému

22.9.2020

Uvažujete o zmene svojho účtovného alebo ekonomického systému? Pozrite si stručnú brožúru, ktorá vám pri rozhodovaní dokáže pomôcť.

V uvedenej brožúre nájdete:

 • zoznam signálov, ktoré indikujú, že systém, ktorý používate je zastaraný a dostáva vás do nevýhodného postavenia voči konkurencii;
 • otázky, ktoré je vhodné sa pýtať potenciálnych dodávateľov nového riešenia;
 • základné charakteristiky riešenia Dynamics 365 Business Central
 • stručné informácie o tom, prečo sú cloudové riešenia také praktické
 • slovník pojmov z oblasti cloudových služieb

Ak potrebujete viac informácií o softvérových riešeniach na riadenie účtovníctva a financií, či už na báze cloudu, on-premise alebo prostredníctvom hybridného scenára, radi vám pomôžeme. Obráťte sa na nás.

 

Aktuality

Nový model podpory Microsoftu

 • 4.8.2020

Pripravte sa na zmenu v prístupe Microsoftu k servisnej podpore jeho ERP systémov. Štandardný, tzv. fixný model podpory končí. Okrem toho sa skončila aj komplexná podpora riešenia NAV 2015. Čo to v praxi znamená pre používateľov ERP systémov z dielne Microsoftu?

Nový model podpory Microsoftu

4.8.2020

Pripravte sa na zmenu v prístupe Microsoftu k servisnej podpore jeho ERP systémov. Štandardný, tzv. fixný model podpory končí. Okrem toho sa skončila aj komplexná podpora riešenia NAV 2015. Čo to v praxi znamená pre používateľov ERP systémov z dielne Microsoftu?

Pôvodný systém podpory

Používatelia systémov Microsoftu sú dlhodobo zvyknutí na „Fixed Support Lifecycle“ model servisnej podpory. Dá sa rozdeliť na dve obdobia:

 • Main Support – 5 rokov trvajúca komplexná podpora, počas ktorej má zákazník po ruke pomoc pri riešení servisných incidentov, do systému sú pridávané nové funkcionality, opravujú sa chyby a nedostatky systému, dochádza k bezpečnostným updatom.
 • Extended Support – ďalších 5 rokov, počas ktorých je systém aktualizovaný a upgradovaný len o bezpečnostné funkcionality. Aktualizácia ostatných vstavaných alebo rozširujúcich funkcionalít sa stáva finančne náročnejšou záležitosťou.

Po skončení rozšírenej podpory už zákazník nedostáva bezpečnostné updaty a so zastaraným systémom sa nielen pripravuje o nové funkcionality a nástroje, ale vystavuje svoje dáta, ako aj samotné fungovanie podstatnému riziku.

Prehľad o tom, kedy končí podpora jednotlivých verzií nájdete kliknutím na tento odkaz. K 14. januáru 2020 sa skončil Main Support pre Microsoft NAV 2015. Extended Support sa pre tento systém ukončí v roku 2025.

Nový systém podpory

Príchodu cloudových riešení, ktoré sú licencované formou predplatného na kontinuálne aktualizované služby, sa prispôsobil systém podpory. Nevzťahuje sa na ne vyššie popísaný fixný model, ale nový súbor servisných služieb – Modern Lifecycle Policy.

Tento nový systém vkročil do života používateľov systémov Microsoft spolu s tzv. druhou vlnou aktualizácií riešenia Microsoft Dynamics 365 Business Central, t. j. v októbri minulého roka. Na príklade tohto cloudového nástupcu riešenia Microsoft Dynamics NAV môžeme nový systém ilustrovať takto:

Modern Lyfecycle Policy stanovuje, že každý cloudový systém bude podporovaný zo strany Microsoftu celkom 18 mesiacov.

 • Prvých 6 mesiacov je služba podporovaná celkom plnohodnotne – pribúdajú nové funkcionality, opravujú sa chyby, nabiehajú bezpečnostné updaty, systém sa prispôsobuje novým regulačným opatreniam.
 • Ďalších 12 mesiacov je podpora oklieštená na opravné a bezpečnostné aktualizácie.

Systém je nastavený tak, aby motivoval zákazníkov k upgradu cloudových služieb, ktorý sa uskutočňuje dvakrát ročne – v takzvaných dvoch vlnách vydania. Prvá vlna inovácií nastupuje vždy v apríli a druhá v októbri. Aktualizáciou systému získavate ďalších 6 + 12 mesiacov podpory.

Životný cyklus

Životný cyklus cloudových riešení je podstatne kratší, no zároveň je dynamickejší a jednoduchšie prispôsobiteľný potrebným zmenám. Z tohto dôvodu sa zmenil napríklad aj spôsob, akým sú implementované úpravy informačného systému. Cloudové systémy tak prinášajú do fungovania firiem nové princípy fungovania a vyžadujú si aj istú zmenu prístupu. 

Rozhovory

Vím, že to umíme a máme ohromné know-how, vraví Martin Cígler o Solitei

 • 18.9.2020

Vďaka spojeniu 30-tich firiem vznikla značka Solitea, o ktorej sa porozprávame s jej CEO Martinom Cíglerom. V rozhovore si môžete prečítať, čo znamená fúzovať takéto množstvo firiem, aké úskalia to prináša a aké benefity môžu očakávať jej zákazníci. Martin nám tiež prezradil, či 30 rokov dozadu, keď firmu zakladal, mal víziu, kde bude jeho firma v roku 2020.

Vím, že to umíme a máme ohromné know-how, vraví Martin Cígler o Solitei

18.9.2020

Vďaka spojeniu 30-tich firiem vznikla značka Solitea, o ktorej sa porozprávame s jej CEO Martinom Cíglerom. V rozhovore si môžete prečítať, čo znamená fúzovať takéto množstvo firiem, aké úskalia to prináša a aké benefity môžu očakávať jej zákazníci. Martin nám tiež prezradil, či 30 rokov dozadu, keď firmu zakladal, mal víziu, kde bude jeho firma v roku 2020.

Ako prebiehala fúzia v Čechách a na Slovensku, a ako po tejto skúsenosti vnímate rozhodnutie fúzovať také veľké množstvo firiem?  

Pro začátek musím říct, že fúze je stále aktivní a je mylné se domnívat, že okamžikem zápisu do obchodního rejstříku byla plně dokončená. Hodně věcí, které fúze nabízí, zejména v oblasti využití vnitřních synergií, jsme mohli řešit až teprve poté, co jsme začali fungovat jako jedna společnost.  

Proto si myslím, že na závěrečné hodnocení je ještě příliš brzo. Určitě však rozhodnutí fúzovat považuji za nezbytné, protože nebylo možné dál efektivně řídit tolik firem s podobným zaměřením.  

Takže ak tomu správne rozumiem, fúziou vznikli dve národné spoločnosti. Ako vyzerá ich organizačná štruktúra a v čom vidíte jej význam?  

Dvě společnosti nám usnadní legislativní fungování, ale vnitřně Solitea v Česku a na Slovensku funguje jako jediný subjekt členěný na čtyři divize podle typu zákazníka. Divize Small se stará o produkty iDoklad, Money S3 a Profi Účtenka, které se zaměřují na živnostníky a malé společnosti. Divize Medium má na starosti všechny naše vlastní ERP systémy – Byznys, Money ERP a Vario. Divize Enterprise & Public pak zastřešuje veškeré aktivity s produkty Microsoftu (Dynamics, Sharepoint, Power BI), implementuje výrobní systémy Infor, řeší infrastrukturu a velké projekty na klíč pro korporátní zákazníky i státní správu. A konečně HR & Payroll divize má na starosti mzdové systémy Vema. POS segment reprezentovaný společností Dotykačka Holding (produkty Dotykačka, Markeeta, Smart Pos a Solitea Pay) zatím předmětem fúze není.  

Aké benefity môžu zákazníci vďaka fúzii očakávať, resp. čo pozitívne im prinesie?  

Z pohledu zákazníka by Solitea měla být větším a stabilnějším subjektem, u kterého má jistotu, že v dnešních turbulentních dobách bude za pár let stále existovat, který je schopen mu dodat celou škálu produktů a který mu zabezpečí řešení v okamžiku, kdy se zákazník rozroste nebo expanduje do zahraničí. Stručně řečeno je větší subjekt schopen efektivněji řešit zákazníkovy potíže a pokrýt jeho potřeby.   

Spolu s fúziou oslavujete tento rok aj okrúhlu 30-tku na trhu, čo je veľmi pekné číslo. Solitea sa tak dostala do najproduktívnejšieho veku. Ako vidíte jej budúcnosť, čo ste si pre ňu pripravili?  

Naší vizí je patřit mezi největší evropské IT společnosti a dnes už vím, že za tímto cílem jdeme úspěšně. Chtěl bych se i nadále držet současného zaměření na řešení vnitrofiremních procesů společností, protože vím, že to umíme a máme zde ohromné know-how. Také dnes už máme dostatečné zdroje na to, abychom mohli i nadále akvizičně růst, být rychlejší než ostatní, udávat technologické trendy.   

Súčasťou zlučovania firiem bol aj rebranding značky Solitea. Prečo ste k nemu pristupili a čo bolo jeho cieľom?   

Myslím si, že pokud uděláme ze Solitey respektovaný brand, pak nejen že nám to pomůže dostat na slunce marketingově opomíjené produkty, ale v konečném důsledku to pomůže i těm, do kterých dnes hodně investujeme. Mám vizi, že za pár let bude značka Solitea na česko-slovenském trhu stejně známá jako IBM, Hewlett Packard nebo Asseco. Pokud se nám to povede, přinese to benefity nám, ale hlavně našim zákazníkům.

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

* Povinné položky