Skryť formulár
Animation A
Animation A

Microsoft Dynamics 365 Business Central

All-in-one riešenie pre moderné firmy

Komplexné a pokrokové riešenie s rýchlou implementáciou. Pomôže so všetkým, čo väčšia firma štandardne potrebuje a čo jej uľahčí digitálnu transformáciu. Ťažiť môžete z funkcií umelej inteligencie a z natívnej integrácie s rozsiahlymi nástrojmi Microsoftu.

All-in-one riešenie pre moderné firmy

Zoznámte sa s Microsoft Dynamics 365 Business Central

Získate náskok pred konkurenciou

S čím vám Dynamics 365 Business Central pomôže?

Business Central vám pomôže riadiť omnoho viac než len účtovníctvo. Všetky firemné dáta a procesy môžete mať vzájomne prepojené do jedného šikovného ERP systému, vďaka ktorému dokážete riadiť predaj, skladové hospodárstvo, výrobu, projekty a vzťahy so zákazníkmi. To všetko s prehľadnými a interaktívnymi reportmi pre správne rozhodovanie a v súlade s lokálnou legislatívou a medzinárodnými normami.

S čím vám Dynamics 365 Business Central pomôže?

Financie

Podpora kvalifikovaného rozhodovania. Dáta zo všetkých oblastí v systému sú prepojené v reálnom čase do jedného celku a poskytujú silnú podporu pre riadenie firmy.

Finančná výkonnosť v reálnom čase. Integrované Power BI panely ukazujú pohľady na schémy, trendy, výnosy... prostredníctvom analýz a neobmedzených dimenzií.

Zrýchlenie finančných uzávierok a reportingu. Rýchle, efektívne, aktualizované a presné nástroje na vytvorenie uzávierok a požadovaných reportov.

Zlepšenie presnosti finančných predpovedí. Pomocou úplných dát a analýz sú k dispozícii zákaznícky upravovateľné reporty s integráciou do Excelu.

Financie

Skladové hospodárstvo a výroba

Optimalizácia času na doplnenie skladu. Využitie informácií z objednávok, očakávaných skladových pohybov, sezónnych predajov pri vytváraní nákupných objednávok.

Ucelený pohľad na sklady. Informácie o skladových pohyboch z hľadiska času, sledovanie každej transakcie a pohybu tovaru v riadenom sklade. Plný tracking tovaru.

Výpočty a optimalizácia výrobných kapacít a zdrojov. Podpora maximálneho využitia výrobných možností firmy k dosiahnutiu požiadaviek zákazníkov.

Údržba optimálneho nastavenia skladov. Automatická kalkulácia skladového množstva, času dodania, stavu pre doobjednanie. Automatické návrhy náhrad nedostupného tovaru.

Skladové hospodárstvo a výroba

Predaj a profesionálny servis

Optimalizácia predaja. Evidencia všetkých interakcií so zákazníkom, podpora následných predajov, cross-sellingu, otváranie nových obchodných príležitostí v priebehu predajného cyklu vedie k zvýšeniu možností príjmu.

Zrýchlenie obchodného procesu. Skrátenie doby od ponuky do zaplatenia. Rýchle riešenie ponukového procesu, servisných požiadaviek a dodávok služieb a vysporiadanie platobných procesov aj s využitím Office 365.

Ľahký prehľad servisných úloh, prebiehajúcich prác a znalostí pracovníkov. Umožňuje efektívne priraďovať zdroje pre rýchle a kvalitné riešenie servisných požiadaviek.

Predaj a profesionálny servis

Riadenie projektov

Tvorba, riadenie a vyhodnocovanie zákazníckych projektov. Rozpočty projektu, ich modifikácie a kontrola podporujú dosiahnutie ziskovosti projektov.

Riadenie zdrojov. Sledovanie nákladov na projekty, ocenenie použitých zdrojov, plánovacia tabuľa kapacít, sledovanie nákladov a výnosov, objednávky a ponuky na jednotlivých projektov, to všetko podporuje úspešný priebeh projektu.

Efektívne riadenie a rozhodovanie. Reálny pohľad na okamžitý stav projektu a porovnanie s plánovaným stavom projektu umožňujú robiť kvalifikované rozhodnutia na dosiahnutie ziskovosti projektov.

Riadenie projektov

Lokalizácia a legislatíva

Lokalizácia. Microsoft Dynamics 365 Business Central je plne lokalizovaný do slovenského a českého jazyka.

Legislatíva. Súčasťou implementácie je podpora legislatívy Slovenskej alebo Českej republiky

Rozšírenie legislatívnej funkčnosti. Komfortu používateľa napomáhajú napojenia na rôzne informačné zdroje oboch štátov, napríklad na ARES, ISIR, ČNB, SNB, portály finančných úradov a pod.

Lokalizácia a legislatíva

Integrácia s produktmi Microsoft

Microsoft Office 365. Natívna a intuitívna integrácie s aplikáciami Excel a Word dáva široké možnosti pre následnú prácu s dátami a ich prezentáciou.

Microsoft Dynamics 365. Pomocou spoločne zdieľaných dát je integrácie Business Central s ostatnými aplikáciami Dynamics 365 (Sales, Field Services, Supply Chain...) neuveriteľne silným moderným nástrojom pre podporu firemných procesov.

Power BI. Analytický nástroj pre interaktívnu prezentáciu dát a business intelligence je prirodzene jedným z hlavných nástrojov používateľov pre vytváranie vlastných reportov a dashboardov.

Integrácia s produktmi Microsoft
Viac informácií Menej informácií

Prečo si vybrať Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Výhody riešení od Solitey

Microsoft Gold Partner

Najvyššia úroveň partnerstva s Microsoftom

150+ zákazníkov

Dynamics 365 Business Central
(Dynamics NAV)

17 krajín sveta

Skúsenosť s globálnymi implementáciami

30 rokov na trhu

Stabilná európska firma

Ako prebieha implementácia

Vybrali si nás

Už od roku 2014 spolupracujeme so Soliteou na implementácii celofiremného informačného systému. Ten v sebe zahŕňa ekonomický informačný systém, agendu riadenia vzťahov so zákazníkmi a správu dokumentov, systém pre riadenia nakladania s odpadmi a manažérsky informačný systém. Spolupráca je to veľmi intenzívna a oceňujeme najmä schopnosť nášho dodávateľa obsiahnuť všetky vyššie uvedené úlohy tak, aby vytvorili jeden integrovaný celok.

Ing. Jakub Kvapil
finančný riaditeľ Marius Pedersen


Dejmark
EW
Lasvit
Marius Pedersen
Soitron
Svět obalu

Stiahnite si prípadovú štúdiu

Upgrade systému Navision na Business Central spoločnosť Storex FST veľmi príjemne prekvapil.

Stiahnite si prípadovú štúdiu

Kontaktný formulár

* Povinné položky

Blog

Rady

Na čo myslieť pri digitálnej transformácii firmy

  • 28.1.2021

Podnikanie v tradičnej forme, na ktorú sme boli desiatky rokov zvyknutí, sa nástupom modernej doby mení a prináša nevyhnutnú integráciu inteligentných IT nástrojov a aplikácií pre lepšie fungovanie väčšiny firiem.

Na čo myslieť pri digitálnej transformácii firmy

28.1.2021

Podnikanie v tradičnej forme, na ktorú sme boli desiatky rokov zvyknutí, sa nástupom modernej doby mení a prináša nevyhnutnú integráciu inteligentných IT nástrojov a aplikácií pre lepšie fungovanie väčšiny firiem.

Súvisiaca efektívna automatizácia procesov, demokratizácia informačných zdrojov a nepriestrelné zabezpečenie dát si však vyžaduje viac než len inováciu zariadení a aplikácií. Chce to tiež zmenu myslenia, prístupu a tiež poriadnu prípravu na prechod digitálnou transformáciou. Technológie nám pomáhajú s čoraz väčším objemom práce, čo má vplyv nielen na zamestnancov, ale aj na koncového používateľa. Na začiatku digitálnej transformácie je potrebné preskúmať všetky existujúce procesy naprieč celou organizáciou, aby sa dali zmeniť zavedené podnikateľské cesty a upraviť ich pre digitálne prostredie.

Pri digitálnej transformácii by ste nemali zabudnúť na tri kľúčové body. 

1) Nájdite schopného manažéra projektu

Digitálna transformácia je veľkým zásahom do tradičného fungovania firmy. A takáto zásadná zmena si vyžaduje skúseného manažéra, ktorý bude schopný odovzdávať skúsenosti a vedomosti naprieč firmou a bude zmeny efektívne komunikovať. Zmeny je nutné riadiť aj vo vzťahu ku koncovým používateľom, pretože bude mať vplyv aj na nich.

2) Informujte zamestnancov

Ďalším dôležitým bodom v celom procese je, aby zamestnanci pochopili, prečo firma ku zmenám pristupuje, prečo sa uskutočňujú a ako sa ich zmeny budú bytostne dotýkať. Je dôležité komunikovať aj výhody, ktoré zmena prinesie ako zamestnancom, tak aj celej organizácii.

3) Definujte tímové roly

Tretím dôležitým krokom je definovanie rolí jednotlivých členov tímu, ktorí sa podieľajú na digitálnej transformácii vo vašej organizácii. Každý z nich musí presne vedieť, aká je jeho úloha v projekte a čo konkrétne má na starosti.

Všetky tieto kroky vyžadujú štruktúrovaný plán, na ktorom sa ukáže, ako budú zmeny aplikované na všetkých úrovniach vášho podnikania. Zasiahnu vedenie firmy, stredný management aj koncových používateľov.

Pokiaľ sa vám podarí efektívne plniť pripravený plán, rýchlejšie dosiahnete vytýčené obchodné výsledky, zapojíte do procesu zmeny aj vašich zamestnancov a prispejete všeobecne k rozbehnutiu digitálnej transformácie v organizácii.

Odborníci spoločnosti Solitea pomáhajú s digitálnou transformáciou mnohým spoločnostiam na všetkých frontoch – od nasadenia moderného technického vybavenia, sprevádzkovania cloudovej, či hybridnej infraštruktúry, modernizácie kancelárskych aplikácií a procesov, až po automatizáciu komplexných analytických systémov. Ak sa zamyslíte nad tým, ako sa do digitálnej transformácie pustiť, neváhajte sa na nás obrátiť.

Rady

Hľadáte nový ERP či CRM systém? Hľadajte hlavne dobrého implementačného partnera

  • 28.1.2021

Pandémia covidu-19 bezpochyby premenila celý svet a dotkla sa nielen našich súkromných životov, ale tiež mnoho firiem postavila pred bolestivú úlohu upraviť, preorganizovať, či úplne od základu zmeniť zavedené obchodné modely. V tejto situácii ale firmám, vzhľadom na tempo a potreby, prestávajú stačiť aktuálne softvérové riešenia, na ktorých je ich chod úplne závislý. Čo s tým?

Hľadáte nový ERP či CRM systém? Hľadajte hlavne dobrého implementačného partnera

28.1.2021

Pandémia covidu-19 bezpochyby premenila celý svet a dotkla sa nielen našich súkromných životov, ale tiež mnoho firiem postavila pred bolestivú úlohu upraviť, preorganizovať, či úplne od základu zmeniť zavedené obchodné modely. V tejto situácii ale firmám, vzhľadom na tempo a potreby, prestávajú stačiť aktuálne softvérové riešenia, na ktorých je ich chod úplne závislý. Čo s tým?

Pri implementácii nového systému máte na výber dve možnosti. Tá lacnejšia, a zdanlivo aj jednoduchšia, je osloviť obyčajného predajcu, ktorý príde zhodnotiť vašu aktuálnu situáciu a obratom ju vyrieši. Je to ľahké, rýchle a bezbolestné. Je to ale tiež predvídavé? Nebudete za pár mesiacov alebo už budúci rok stáť pred rovnakou úlohou? Platiť ďalšie peniaze, zvykať si na iné postupy, znovu zložito zaúčať zamestnancov?

Existujú však aj implementační partneri, ktorí myslia dopredu. Dokážu analyzovať nielen aktuálnu situáciu vašej spoločnosti a komodít, ale vedia tiež predikovať jej ďalší vývoj a meniace sa potreby. Navrhnú riešenie, ktoré porastie spolu s vašou firmou, bude pružne reagovať na všetky požiadavky, zmeny na trhu a aj legislatívne kotrmelce. Identifikujú úzke miesta v logistike vášho biznisu a dokážu ich rozšíriť alebo aspoň obísť. Aj po nasadení systému vám zostanú nablízku a budú sa o vás ďalej starať.

Druhý menovaný prístup vyžaduje kvalitných a vzdelaných odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami a orientáciou v danej problematike. A to samozrejme niečo stojí. Je však isté, že z dlhodobého hľadiska sa takáto investícia rozhodne oplatí.

Ak práve uvažujete o novom ERP alebo CRM systéme, určite venujte čas tomu, že si najprv rozmyslíte, čo od neho očakávate. Či nízke vstupné náklady nakoniec nepovedú k väčšej finančnej strate, o nepohodlí a používateľskej nespokojnosti nehovoriac. Nevyberajte si obyčajného predajcu, hľadajte partnera, ktorý s vami bude dlhodobo spolupracovať a ktorý vám venuje starostlivosť, akú si zaslúžite. Určite sa vám to oplatí.  

Solitea svojimi firemnými hodnotami, ktorými sú partnerstvo, odbornosť a stabilita, všetky uvedené kritéria v maximálnej miere spĺňa. Svedčí o tom množstvo spokojných a verných zákazníkov. Presvedčte sa sami a pozrite sa na naše referencie.

Aktuality

Prelet nad novinkami v Dynamics 365

  • 9.11.2020

Október nám už tradične priniesol druhú vlnu aktualizácií a nových funkcionalít v riešeniach Dynamics 365. Pozrite sa spoločne s nami na tie najzaujímavejšie novinky, ktorých úlohou je spríjemniť a uľahčiť vám každodennú prácu. Či už ide o Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance alebo ďalšie riešenia z Microsoftej dielne. Všetko dôležité sa dočítate v našom príspevku.

Prelet nad novinkami v Dynamics 365

9.11.2020

Október nám už tradične priniesol druhú vlnu aktualizácií a nových funkcionalít v riešeniach Dynamics 365. Pozrite sa spoločne s nami na tie najzaujímavejšie novinky, ktorých úlohou je spríjemniť a uľahčiť vám každodennú prácu. Či už ide o Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance alebo ďalšie riešenia z Microsoftej dielne. Všetko dôležité sa dočítate v našom príspevku.

DYNAMICS 365 CUSTOMER INSIGHTS

Toto riešenie z rodiny Dynamics 365 je aktuálne jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich, pretože ide o platformu, s ktorou nestrácate prehľad o vašich zákazníkoch. Ešte lepšie prehľady dostupné naprieč jednotlivými tímami vidíte vždy aktuálne. Odteraz máte k dispozícii ešte rýchlejšie analýzy interakcií vašich zákazníkov, ktoré sa udejú prostredníctvom vášho webu, mobilných aplikácií a prepojených produktov. Hladká integrácia aplikácie Dynamics 365 Customer Voice umožní vašim tímom sledovať spätnú väzbu vašich zákazníkov v rôznych kanáloch, proaktívne identifikovať nové príležitosti a uskutočniť aktivity, ktoré angažujú to správne publikum pri zmenách zákazníckeho sentimentu a správania. Viac na: Announcing new innovations for the Microsoft customer data platform

DYNAMICS 365 MARKETING

Nové funkcionality riešenia Dynamics 365 Marketing vám pomôžu lepšie riadiť zákaznícke cesty, dať obchodné a marketingové aktivity do jednotnej roviny a vďaka tomu robiť adekvátne operatívne rozhodnutia. Digitálne kampane naberajú neustále na sile, preto Dynamics 365 Marketing integroval digitálne podujatia aplikácie Microsoft Teams a zároveň funkcionality Dynamics 365 Customer Insights, aby ste mohli realizovať a efektívnejšie riadiť všetky vaše marketingové kampane. Viac na:  3 new ways to build customer relationships using Dynamics 365 Marketing

DYNAMICS 365 SALES

Riešenie Dynamics 365 Sales prichádza s kontextuálnymi prehľadmi podporenými funkcionalitami umelej inteligencie, ktoré vedú vašich predajcov k úspešnejšiemu obchodu. Funkcionality ako Sales Accelerator, Advanced Forcasting a Pipeline Intelligence pomôžu vašim obchodníkom porozumieť finančnej kondícii toho-ktorého obchodného prípadu. Inteligentné nástroje na komunikáciu a riadene vzťahov so zákazníkmi využívajú už aj Dynamics 365 Customer Voice na meranie sentimentu a metrík spokojnosti vašich zákazníkov, vďaka čomu rýchlo zistíte svoje rezervy a dokážete ich správnymi krokmi odstrániť. Viac na: Digital selling and customer engagement with Dynamics 365 Sales updates

DYNAMICS 365 SERVICE

Novinky v oblasti servisných riešení sa dotýkajú aplikácií Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Remote Assist.

Dynamics 365 Field Service je tu so zlepšenou funkcionalitou pre fixné položky, optimalizované plánovanie a príjemnejšiu prácu cez mobilné zariadenia. Efektívnejšie viete vďaka tomu riadiť a sledovať svoje zdroje, riešiť vzniknuté problémy a pomôcť svojim zamestnancom vykonávať ich prácu prostriedkami zmiešanej reality. Viac na: Innovation on the service suite of Dynamics 365 applications

DYNAMICS 365 FINANCE

Pri tomto riešení sa Microsoft sústredil na pridanie praktických prehľadov, inteligentných nástrojov a automatizáciu rutinných procesov. Ide napríklad o inteligentné predvídanie stavu cash-flow. Vylepšilo sa aj finančné jadro v oblasti lízingu. Pribudlo aj rozšírenie o elektronické faktúry, ktoré redukuje vaše náklady. Viac na: Optimizing financial processes and reducing risk with Dynamics 365 Finance updates

DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Toto riešenie zastrešuje všetky funkcionality ERP systému, ktoré potrebuje štandardná stredne veľká firma. Pre jej vyššiu efektivitu Microsoft ešte viac popracoval na integrácii Excelu, Outlooku, Wordu a iných aplikácií, ako napríklad Microsoft Teams. Zrýchlil procesy, vytvoril nové prehľady a štatistiky. Viac na: What’s new and planned for Dynamics 365 Business Central

DYNAMICS 365 SUPPLY CHAIN

Pre potreby výrobných spoločností prišiel Microsoft s rozšírením Engineering Change Management. Táto funkcionalita vám umožní pružnejšie reagovať na zmeny trhu, kvalitnejšie odsledovať životný cyklus vašich výrobkov a prispôsobiť mu výkon zamestnancov priamo vo výrobe. Integrácia s Dynamics 365 Guides je prínosom pre pracovníkov v prvej línii. Pomôže pri zaúčaní pracovníkov, minimalizuje ich chybovosť a nasmeruje vždy tam, kde ich treba. Viac na: Overcome disruptions in your supply chain

DYNAMICS 365 PROJECT OPERATIONS

Dynamics 365 Project Operations prepája obchod, zdroje, projektové riadenie a financovanie tak, aby ste medzi týmito oblasťami vytvorili mosty, bez ktorých nie je úspešné riadenie projektov ani mysliteľné. Vďaka tomu zrýchlite svoje dodávky, pomôžete svojim zamestnancom a maximalizujete svoj profit. Viac na: Optimize your project-centric business with Dynamics 365 Project Operations

DYNAMICS 365 HUMAN RESOURCES

Riadenie ľudských zdrojov zahŕňa riadenie výkonu, dovoleniek a absencií, integráciu miezd. Pri aktuálnych vylepšeniach sa kládol dôraz na zlepšenie angažovanosti personálu, poskytovanie moderných balíčkov benefitov a súlad s medzinárodnými normami. Samoobslužné funkcionality sa rozšírili napríklad o možnosť podávania žiadostí o dovolenku priamo z Microsoft Teams Viac na: Overview of Dynamics 365 Human Resources 2020 release wave 2

DYNAMICS 365 COMMERCE

Riešenie pre maloobchodné firmy bolo obohatené o funkcionality pre kvalitnejší digitálny predaj a propagáciu. Zároveň sa stierajú rozdiely medzi digitálnym a fyzickým skladom vďaka možnostiam automatizovaných procesov. Systém vám napríklad umožní sledovať a vyhodnocovať záujem o tie-ktoré produkty, aby ste mohli podniknúť opatrenia pre dodržanie bezpečných rozostupov pri nakupovaní v predajni. Viac na: What’s new and planned for Dynamics 365 Connected Store.

Rady

Čarovný Excel v Business Central

  • 3.11.2020

V riešení Microsoft Dynamics 365 Business Central máte neustále po ruke nástroje balíku Microsoft (Office) 365. Nemusíte pritom otvárať žiadne ďalšie okná a aplikácie, keď chcete upraviť napríklad wordové dokumenty, keď sa chcete dopracovať k rýchlej analýze dát v Exceli alebo keď v ňom potrebujete hromadne meniť údaje. Takáto šikovná integrácia vám šetrí mnoho času a radikálne zvyšuje pohodlie pri práci.

Čarovný Excel v Business Central

3.11.2020

V riešení Microsoft Dynamics 365 Business Central máte neustále po ruke nástroje balíku Microsoft (Office) 365. Nemusíte pritom otvárať žiadne ďalšie okná a aplikácie, keď chcete upraviť napríklad wordové dokumenty, keď sa chcete dopracovať k rýchlej analýze dát v Exceli alebo keď v ňom potrebujete hromadne meniť údaje. Takáto šikovná integrácia vám šetrí mnoho času a radikálne zvyšuje pohodlie pri práci.

Aby ste si vedeli spraviť lepšiu predstavu, ako to v praxi vyzerá, neváhajte si pozrieť nasledovné video. Ukáže vám, ako jednoducho dokážete v Exceli:

  • analyzovať dáta prostredníctvom vždy aktuálnych tabuliek a grafov,
  • využiť funkcionalitu drag&drop pri tvorbe analýz a prehľadov,
  • meniť kvantá údajov naraz a hromadne,
  • exportovať dáta z a importovať dáta do Dynamics 365 Business Central.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o systéme Microsoft Dynamics 365 Business Central, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Rady

Financie v Dynamics 365 Business Central

  • 30.10.2020

Riešenie Microsoft Dynamics 365 Business Central v sebe skrýva bohaté funkcionality na komplexné riadenie financií vo vašej spoločnosti. Pozrite sa s nami, ako v praxi vyzerá Business Central z pohľadu účtovníka. V nasledujúcom videu uvidíte, ako vyzerá účtovníkovo pracovné prostredie, aké informácie získa na prvý pohľad a k akým funkcionalitám sa dostane vďaka jednému kliknutiu.

Financie v Dynamics 365 Business Central

30.10.2020

Riešenie Microsoft Dynamics 365 Business Central v sebe skrýva bohaté funkcionality na komplexné riadenie financií vo vašej spoločnosti. Pozrite sa s nami, ako v praxi vyzerá Business Central z pohľadu účtovníka. V nasledujúcom videu uvidíte, ako vyzerá účtovníkovo pracovné prostredie, aké informácie získa na prvý pohľad a k akým funkcionalitám sa dostane vďaka jednému kliknutiu.

PRACOVNÝ PRIESTOR

Centrum rolí pre účtovníkov (Accountant Role Center) vám poskytuje kompletný prehľad o aktivitách a záležitostiach, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Sekcia Aktivity obsahuje dlaždice nazvané Cues, vďaka ktorým okamžite vidíte napríklad omeškané nákupné dokumenty, stav vašich účtov v hotovosti, čakajúce povolenia a podobne. Kliknutím si viete zobraziť bližšie podrobnosti.

Sekcia Insights obsahuje zoznam vašich účtov. Jediným kliknutím dokážete vykonať nový záznam bez potreby otvárať zoznamy účtov.

V časti Business Assistance môžete mať vytiahnuté grafy vašich kľúčových indikátorov ako cash flow, príjmy a výdavky a podobne. Riešenie Business Central vám zobrazuje aj predikciu cash flow vašej firmy a schránku naplánovaných reportov.

Zvolené nástenky a prehľady, ktoré ste si vytvorili v Power BI, môžete tiež vidieť hneď v časti Power BI reporty.

NAVIGAČNÝ PANEL

Navigačný panel v hornej časti obrazovky vám dáva prístup aj k všetkým funkcionalitám, ktoré potrebujete na vykonanie rutinných účtovných úloh. Poskytuje vám prístup k financiám, denníkom, riadeniu hotovosti, účtovaniu nákladov, dokumentom a podobne.

Finančné menu obsahuje odkazy na zoznamy účtov, vďaka ktorým si rýchlo pozriete a jednoducho evidujete účty hlavnej knihy. Rýchly prístup máte aj k daňovým výkazom, stránke s peňažnými menami a plánmi účtovania.

Transakcie spojené s predajom a nákupom môžete zadať priamo z denníkového menu. Takisto tu môžete nastaviť opakujúce sa denníky.

Cash Management obsahuje odkazy, ktoré sa týkajú hotovostných a bankových transakcií. Ide napríklad o denníky platieb dodávateľov a odberateľov. Odkaz Suggest Vendor Payments vykoná hromadnú úlohu, vďaka ktorej vám riešenie Business Central pomôže identifikovať, ktorým dodávateľom treba v danom časove zaplatiť.

 

 

Rozhovory

Vím, že to umíme a máme ohromné know-how, vraví Martin Cígler o Solitei

  • 18.9.2020

Vďaka spojeniu 30-tich firiem vznikla značka Solitea, o ktorej sa porozprávame s jej CEO Martinom Cíglerom. V rozhovore si môžete prečítať, čo znamená fúzovať takéto množstvo firiem, aké úskalia to prináša a aké benefity môžu očakávať jej zákazníci. Martin nám tiež prezradil, či 30 rokov dozadu, keď firmu zakladal, mal víziu, kde bude jeho firma v roku 2020.

Vím, že to umíme a máme ohromné know-how, vraví Martin Cígler o Solitei

18.9.2020

Vďaka spojeniu 30-tich firiem vznikla značka Solitea, o ktorej sa porozprávame s jej CEO Martinom Cíglerom. V rozhovore si môžete prečítať, čo znamená fúzovať takéto množstvo firiem, aké úskalia to prináša a aké benefity môžu očakávať jej zákazníci. Martin nám tiež prezradil, či 30 rokov dozadu, keď firmu zakladal, mal víziu, kde bude jeho firma v roku 2020.

Ako prebiehala fúzia v Čechách a na Slovensku, a ako po tejto skúsenosti vnímate rozhodnutie fúzovať také veľké množstvo firiem?  

Pro začátek musím říct, že fúze je stále aktivní a je mylné se domnívat, že okamžikem zápisu do obchodního rejstříku byla plně dokončená. Hodně věcí, které fúze nabízí, zejména v oblasti využití vnitřních synergií, jsme mohli řešit až teprve poté, co jsme začali fungovat jako jedna společnost.  

Proto si myslím, že na závěrečné hodnocení je ještě příliš brzo. Určitě však rozhodnutí fúzovat považuji za nezbytné, protože nebylo možné dál efektivně řídit tolik firem s podobným zaměřením.  

Takže ak tomu správne rozumiem, fúziou vznikli dve národné spoločnosti. Ako vyzerá ich organizačná štruktúra a v čom vidíte jej význam?  

Dvě společnosti nám usnadní legislativní fungování, ale vnitřně Solitea v Česku a na Slovensku funguje jako jediný subjekt členěný na čtyři divize podle typu zákazníka. Divize Small se stará o produkty iDoklad, Money S3 a Profi Účtenka, které se zaměřují na živnostníky a malé společnosti. Divize Medium má na starosti všechny naše vlastní ERP systémy – Byznys, Money ERP a Vario. Divize Enterprise & Public pak zastřešuje veškeré aktivity s produkty Microsoftu (Dynamics, Sharepoint, Power BI), implementuje výrobní systémy Infor, řeší infrastrukturu a velké projekty na klíč pro korporátní zákazníky i státní správu. A konečně HR & Payroll divize má na starosti mzdové systémy Vema. POS segment reprezentovaný společností Dotykačka Holding (produkty Dotykačka, Markeeta, Smart Pos a Solitea Pay) zatím předmětem fúze není.  

Aké benefity môžu zákazníci vďaka fúzii očakávať, resp. čo pozitívne im prinesie?  

Z pohledu zákazníka by Solitea měla být větším a stabilnějším subjektem, u kterého má jistotu, že v dnešních turbulentních dobách bude za pár let stále existovat, který je schopen mu dodat celou škálu produktů a který mu zabezpečí řešení v okamžiku, kdy se zákazník rozroste nebo expanduje do zahraničí. Stručně řečeno je větší subjekt schopen efektivněji řešit zákazníkovy potíže a pokrýt jeho potřeby.   

Spolu s fúziou oslavujete tento rok aj okrúhlu 30-tku na trhu, čo je veľmi pekné číslo. Solitea sa tak dostala do najproduktívnejšieho veku. Ako vidíte jej budúcnosť, čo ste si pre ňu pripravili?  

Naší vizí je patřit mezi největší evropské IT společnosti a dnes už vím, že za tímto cílem jdeme úspěšně. Chtěl bych se i nadále držet současného zaměření na řešení vnitrofiremních procesů společností, protože vím, že to umíme a máme zde ohromné know-how. Také dnes už máme dostatečné zdroje na to, abychom mohli i nadále akvizičně růst, být rychlejší než ostatní, udávat technologické trendy.   

Súčasťou zlučovania firiem bol aj rebranding značky Solitea. Prečo ste k nemu pristupili a čo bolo jeho cieľom?   

Myslím si, že pokud uděláme ze Solitey respektovaný brand, pak nejen že nám to pomůže dostat na slunce marketingově opomíjené produkty, ale v konečném důsledku to pomůže i těm, do kterých dnes hodně investujeme. Mám vizi, že za pár let bude značka Solitea na česko-slovenském trhu stejně známá jako IBM, Hewlett Packard nebo Asseco. Pokud se nám to povede, přinese to benefity nám, ale hlavně našim zákazníkům.

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

* Povinné položky

* Povinné položky