Skryť menu
Skryť formulár
Animation B
Animation A

Master Data Management

Máte vaše kľúčové dáta pod kontrolou? Dokážete ich efektívne a bezpečne konsolidovať naprieč celou organizáciou?

Prečo si vybrať naše riešenie?

Konsolidujte vaše kľúčové dáta

Udržujte si jednotnú referenčnú dátovú základňu, spoločnú pre celú vašu firmu.

Pokryte celý proces riadenia master dát

Zaistíme nielen vlastné nasadenie MDM, ale aj následný budúci rozvoj.

Zaistite konzistenciu kmeňových dát

Vďaka konzistentným dátam zvýšite dôveryhodnosť vašich reportov.

Systém vo vašich agendách

Master Data Management (MDM) je komplexná oblasť, ktorá má v princípe za úlohu zaisťovať dostupnosť správnych dát, v správnom čase, na správnom mieste. Správnymi dátami sa rozumejú kmeňové (master) dáta o klientoch, partneroch, adresách, produktoch, službách, účtoch atď., v kvalite odpovedajúcej požiadavkám zo strany používateľov. Za správny čas sa dnes najčastejšie považuje reálny čas zaisťujúci, de facto kontinuálnu aktuálnosť kmeňových dát. A správnym miestom sú potom všetky aplikácie a systémy, v ktorých sú potrebné dáta k dispozícii, od ERP, cez CRM, až po reportingovú aplikáciu alebo dátový sklad. 

Každý náš projekt je svojim spôsobom jedinečný, pretože každá firma pre svoje fungovanie využíva odlišné systémy a obvykle má za sebou rozmanitú históriu ich implementácie. Master Data Management nie je ani tak systém, ako skôr proces, prostredníctvom ktorého sú master dáta vytvárané, udržované, aktualizované a distribuované používateľom. Riešenie MDM z tohoto dôvodu nestačí len jednorazovo nasadiť, ale je potrebné ho aj najďalej udržiavať a rozvíjať. 

Projekty MDS často realizujeme na úrovni materskej spoločnosti aj dcériných firiem. Tie isté dáta sa totiž mnohokrát nachádzajú, či už v rôznych formátoch, alebo v rôznych systémoch. Často sa stáva, že takto redundantné dáta nie sú konzistentné ani z obsahového, ani z časového hľadiska.  

Najskôr zistíme, v ktorých systémoch sa kľúčové, kmeňové dáta nachádzajú. Následne zaistíme centrálne uloženie týchto dát a nastavíme všetky potrebné procesy zohľadňujúce vzájomné vzťahové a časové súvislosti medzi dátami. Nezabudneme ani na konsolidáciu dát vrátane zaistenia potrebnej kvality master dát, či už manuálnym, či automatizovaným spôsobom. 

A potom si už len užívate dáta, na ktoré je spoľahnutie.

Viac informácií Menej informácií

Vybrali si nás

CPI Group
Volkswagen Financial Services
ISS
KORADO, a.s.

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

* Povinné položky