Skryť menu
Skryť formulár
Animation B
Animation A

Infor VISUAL

Komplexný ERP systém určený pre menšie a stredne veľké výrobné firmy, ktoré usilujú o zvyšovanie produktivity, optimalizáciu nákladov a dosahovanie vyššej miery ziskovosti.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Reálny plán znamená reálne výsledky

Zabudovaná funkcionalita pre kalkuláciu očakávanej výkonnosti významne zvyšuje vašu efektivitu pri plánovaní výroby.

Riadenie úzkych miest

Riešenie využíva teóriu obmedzení k dosiahnutiu maximálneho výkonu na identifikovaných úzkých miestach výrobného procesu, ktoré limitujú výkon vašej firmy.

Rychlá orientácia pri riadení firmy

Vďaka zabudovanému reportingu budete mať neustály prehľad o celom vašom podniku vrátane výroby, predaja, nákupu, či financií.

Systém vo vašich agendách

Infor VISUAL je komplexný ERP systém určený pre malé a stredné firmy. Je ideálnym riešením pre výrobné spoločnosti, ktoré usilujú o zvyšovanie produktivity, riadenie nákladov a vyššiu ziskovosť. Umožňuje pokročilé plánovanie a precízne sledovanie zákaziek vo výrobe prepojené s riadením podnikových financií. 

Štandardné ERP systémy bežne počítajú zisk na zákazkách spätne. Management takto dokáže zistiť len to, aký bol výsledok. V plánovaní výroby je však omnoho dôležitejšie vedieť, aký výsledok ešte len bude. Prednosťou Infor VISUAL je práve to, že pracuje s očakávanou výkonnosťou. Okamžite registruje všetky nákladové transakcie, takže kalkulácie sú vždy aktuálne a presné. 

Infor VISUAL disponuje APS (Advanced Planning & Scheduling) plánovaním, vďaka ktorému možno rozvrhovať výrobu so zohľadnením kapacitných a materiálových obmedzení. Môžete simulovať variantné výrobné rozvrhy a porovnať ich výkon vo finančnom vyjadrení (pomocou prietokov). Modul APS je štandardnou súčasťou systému Infor VISUAL. Pre podporu výroby EasyLean je možné navyše využiť nadstavbový modul, ktorým môžete plánovať úzke miesta metódou DBR (Drum Buffer Rope). 

Úzke miesta limitujú výkon vašej firmy. Infor VISUAL využívá teóriu obmedzení (TOC) profesora Goldratta. Plánuje výrobu k dosiahnutiu maximálneho výkonu na úzkych miestach. Nástrojmi výkonnosti simuluje očakávaný výkon konkrétneho rozvrhu výroby. Rozvrh s maximálnym výkonom následne porovnáva so skutočnosťou aj vo finančnom vyjadrení. Môžete tak dopredu identifikovať úzke miesta vo výrobe a využiť ich na maximum. 

Modul EIS (Enterprise Information System) je nástroj pre manažérov k získaniu prehľadu o celom podniku, o výrobe, predaji, nákupe a financiách. Modul prezentuje kľúčové výsledky v jednotlivých oblastiach v prehľadnom grafickom zobrazení s možnosťou zanorenia do detailných dát. Každý manažér sa vďaka tomu ľahko zorientuje v dátach a rýchlo zamieri svoju pozornosť tam, kde je to najviac potrebné. 

CRM kontaktné centrum podporuje efektívne riadenie vzťahu so zákazníkmi a partnermi. Uľahčuje prácu s firmami, kontaktmi,  aj adresami, umožňuje plánovať a sledovať aktivity podľa kalendára, odosielať e-maily a synchronizovať emailovú komunikáciu s Outlookom. Integrácia kontaktného centra so systémom Infor VISUAL umožňuje efektívne zdieľanie zákazníckych údajov, informácii o podnikových procesoch a podnikových dátach v celej vašej organizácii. 

Infor VISUAL zahŕňa široké spektrum ďalších užitočných funkcií a nástrojov zvyšujúcich produktivitu. Modul SPC (Statistical Process Control) je nástroj, ktorý pomocou statistického vyhodnocovania meraní zaisťuje dlhodobé udržanie kvality výroby. Riadenie Servisu podporuje servis vlastných výrobkov, ale tiež plánuje a sleduje internú údržbu. V neposlednom rade modul Workflow umožňuje definovať workflow diagramy, úkolovať zamestnancov a sledovať priebeh procesov. 

Systém je dostupný v češtine, slovenčine a angličtine s českou a slovenskou lokalizáciou financií. 

Podrobnejšie informácie o produkte Infor VISUAL nájdete tu.

Viac informácií Menej informácií

Vybrali si nás

„Rozhodli sme sa podporiť náš rast a implementovať ERP systém Infor VISUAL. Systém zaisťuje firme kompletné pokrytie všetkých podnikových procesov. Teraz zamerajme svoju pozornosť na kontroling, v zmysle vyhodnocovania skutečného vyťaženia zdrojov. To sú miesta, kde vidíme veľký potenciál.“

Aleš Koukola
konateľ | KOVO Koukola

Aleš Koukola, jednatel, KOVO Koukola

Sinop
Bluetech
Rojek
KovoKOUKOLA

Podobné produkty

Hľadáte ďalšie produkty, ktoré by spĺňali potreby vášho podniku?