Skryť formulár

Faktúry

Zefektívnite a automatizujte
spracovanie prijatých faktúr

 

Viac informácií

Praktické riešenie elektronickej evidencie a schvaľovania dodávateľských faktúr aj cez webový prehliadač. 

 • Evidencia
 • Schvaľovanie

Evidencia

 • Záznamy faktúr sú vytvárané v zozname SharePoint.
 • Sken faktúry (PDF súbor) je priložený k vytvorenému záznamu faktúry.
 • Možnosť vyťaženia (automatického rozpoznania) údajov (metadát) z faktúry a ich automatického uloženia do zoznamu faktúr v SharePointe pomocou využitia aplikácie tretej strany.
 • Automatické vytvorenie interného čísla faktúry podľa definovanej konvencie číslovania.
 • Zabezpečená kontrola evidencie duplicitných faktúr.
 • Bezpečnosť a ochrana citlivých údajov riadená systémom SharePoint, povolenia na čítanie a úpravu faktúr sú nastavené pre definované univerzálne role (SharePoint skupiny).

Schvaľovanie

 • Schvaľovací proces riadený pomocou parametrizovateľnej kompetenčnej matice.
 • Schvaľovatelia sú priraďovaní automaticky podľa príslušného strediska a sumy faktúry.
 • Možnosť definovania, či sa vyžaduje schválenie iba jedným (prvým), alebo všetkými schvaľovateľmi.
 • Emailové notifikácie schvaľovateľov o priradení faktúry na schválenie.
 • Povinnosť schvaľovateľa uviesť dôvod zamietnutia príp. vrátenia faktúry na opravu.
 • Možnosť určiť zástupcu schvaľovateľa v prípade neprítomnosti.
 • Notifikácia účtovného oddelenia o konečnom výsledku schválenia.
 • Prehľad histórie schvaľovacieho procesu.

Poteší vás

Bezpečnosť údajov

Maximálna ochrana riadená systémom SharePoint, využívajúca najmodernejšie nástroje Microsoft 365.

Prehľadnosť dokumentov

Presne viete, čo sa s tou-ktorou faktúrou stalo, a vďaka plnohodnotnému vyhľadávaniu šetríte mnoho času.

Automatizácia procesov

Už žiadne manuálne chyby. Digitálne vediete faktúru krok po kroku - od naskenovania až po archiváciu.

Kontaktný formulár

* Povinné položky

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

* Povinné položky