Skryť menu
Skryť formulár
Animation E
Animation D

Elektronická bezpečnosť potravín

Kompletný prehľad o výrobnom procese potravín efektívne chráni zdravie občanov. V prípade vzniku problémov, ako sú rôzne choroby zvierat, pomáha znížiť riziká s nimi spojené. 

Prečo si vybrať naše riešenie?

Ochrana zdravia občanov

Ochrana občanov proti zavlečeniu nebezpečných nákaz na územie príslušného štátu.

Prehľad o životnom cykle zvierat

Detailný prehľad o presunoch zvierat, ich rozmnožovaní, kastráciách, usmrteniach, až po finálne zaradenie do potravinového reťazca.

Zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat

V prípade vzniku problému, akým je výskyt nebezpečnej choroby, rýchla iniciácia všetkých potrebných opatrení.

Systém vo vašich agendách

Riešenie elektronickej bezpečnosti potravín sa vďaka centrálnej evidencii a sledovaniu všetkých hospodársky chovaných zvierat významne podieľa na boji proti zavlečeniu nebezpečných nákaz či ich nositeľov na územie daného štátu. Riešenie v sebe dokáže integrovať systémy centrálneho registra zvierat a veterinárneho dozoru. Dohliada tak na zaistenie dobrých životných podmienok zvierat. V prípade vzniku problému, napr. pri výskyte nebezpečnej choroby, zaisťuje rýchlu iniciáciu potrebných opatrení, medzi ktoré patrí identifikácia ohniska nákazy, zabránenie ďalšiemu šíreniu choroby, zaistenie liečby nakazených zvierat a pod.

 

Z ekonomického hľadiska slúži toto riešenie ako jeden z kľúčových podkladov na vyhodnocovanie žiadostí o dotácie v poľnohospodárstve. Riešenie umožňuje poľnohospodárom pracovať s dátami plne elektronicky. Napríklad zadávanie objednávok ušných známok prebieha obdobným spôsobom, ako zadávanie platobných príkazov v elektronickom bankovníctve. Riešenie zvláda evidovať až desiatky tisíc chovateľov hospodárskych zvierat a milióny kusov zvierat.

Viac informácií Menej informácií

Vybrali si nás

„Informačný systém vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou Solitea už dve desiatky rokov zaisťuje kompletnú podporu kontrolnej a dozornej činnosti Štátnej veterinárnej správy, vrátane dynamického rozvoja. Štátny veterinárny dozor pokrýva pestrú škálu činností v oblastiach ochrany zdravia a pohody zvierat, ale aj ochrany verejného zdravia. Odborný informačný systém SVS je napojený na Registre Ministerstva poľnohospodárstva, informačné systémy ďalších organizácií v ČR aj na systémy v rámci EÚ. Tím odborníkov Solitea odviedol skvelú prácu.“

MVDr. Zbyněk Semerád
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna správa

MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel, Státní veterinární správa

Ministerstvo zemedelstvi
StatniVeterinarniSprava

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

* povinné položky