Skryť menu
Skryť formulár
Animation C
Animation A

dms.incadea

Systém incadea.dms (Dealer Management System = DMS) je produkt partnerskej spoločnosti incadea GmbH, ktorý vychádza z platformy Microsoft Dynamics 365 Business Central a Microsoft Dynamics NAV a je prispôsobený potrebám predajcov automobilov. Toto riešenie je medzinárodné, flexibilné a vďaka tomu aj jednoducho upraviteľné podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Servis

Nástroje na riadenie procesu servisnej činnosti a optimalizáciu servisných kapacít. Budete môcť efektívne monitorovať náklady, merať produktivitu alebo riadiť zdroje, vrátane detailného sledovania výkonov.

Náhradné diely

Umožní vám zlepšiť kontrolu zásob, zamerať sa na predaj a skúsenosti zákazníkov. Zabezpečí okamžité prehľady v reálnom čase na úrovni detailných zásob, výkonnosti predaja a dostupnosti jednotlivých náhradných dielov.

Vozidlá

Umožňuje riadiť životný cyklus vozidla od jeho akvizície až po predaj. Dosiahnete vyšší zisk prostredníctvom efektívneho riadenia ponúk na vozidlá s vyššou maržou a taktiež vám systém pomôže znížiť náklady vďaka ich detailnej kontrole.

Systém vo vašich agendách

Automobilový maloobchodný priemysel prechádza zásadnými zmenami prakticky na celom svete. Podniky v tomto segmente stále častejšie čelia výzvam na zvyšovanie efektívnosti, znižovanie nákladov a schopnosť čo najrýchlejšie reagovať na meniace sa požiadavky v odvetví. Významnú pomoc ponúka celosvetovo úspešné komplexné riešenie správy predajcov vozov incadea.dms od partnerskej spoločnosti incadea GmbH. DMS (Dealer Management System) incadea je koncipovaný ako nadstavba systému Microsoft Dynamics 365 Business Central (pôvodne Microsoft Dynamics NAV) a je maximálnej možnej miere prispôsobený špecifickým potrebám predajcov vozov. Výsledné riešenie je navyše jednoducho upraviteľné podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka.

Jednotlivé moduly sú v systéme plne prevádzkované s cieľom odstrániť duplicitné práce a zamedziť chybovosti. Komplexný modul na správu vozidiel umožňuje riadiť životný cyklus každého jednotlivého vozidla od jeho akvizície až po predaj, vrátane efektívneho riadenia predajného procesu, kontroly nákladov na zásoby atď. Modul pre servis v incadea.dms obsahuje nástroje na riadenie procesu servisnej činnosti a optimalizáciu servisných kapacít, vrátane detailného sledovania výkonov v jednotlivých fázach servisného procesu, od evidencie času odvedených prác jednotlivých mechanikov až po evidenciu nákladov na služby externých dodávateľov. Vďaka modulu pre náhradné diely sa môžete zamerať na udržanie optimálnych úrovní zásob podľa jednotlivých značiek tak, aby vyhovovali požiadavkám zákazníkov. Modul CRM v incadea.dms sa postará o riadenie kontaktov, príležitostí či segmentáciu predajných kampaní. Riešenie icadea.dms zabezpečí manažmentu dílera vozov v každom okamihu kompletné informácie o prevádzke jeho firmy.

Viac informácií Menej informácií

Vybrali si nás

„S ohľadom na dobré skúsenosti mnohých našich dílerov v sieti BMV sme sa sami rozhodli pristúpiť k zavedeniu systému incadea.dms na predaj a servis vozov v našej spoločnosti. Súčasťou implementácie bola okrem iného kompletná migrácia historických dát spoločnosti a zjednotenie našej účtovnej osnovy s účtovnou osnovou používanou v rámci celej skupiny Auto Palace Group. Okrem technologického pokroku bolo našim hlavným motívom konsolidovať a zrýchliť interné procesy spolu s možnosťou detailného sledovania ekonomického vývoja spoločnosti.“

Petr Zich
riaditel |
Auto Palace Bratislava 

Petr Zich, ředitel | Auto Palace Bratislava

Daf
autopalace

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

*Povinné položky