Skrýt formulář
MENU Zavřít
Máme recept na řešení TOP 10 VÝZEV, kterým čelí české průmyslové podniky Máme recept na řešení TOP 10 VÝZEV, kterým čelí české průmyslové podniky

Máme recept na řešení TOP 10 VÝZEV, kterým čelí české průmyslové podniky

Pomůžeme vám tyto výzvy zdolat a dosáhnout efektů jako je zvýšení produktivity, ekonomické úspěšnosti a konkurenceschopnosti. 

Které z výzev rezonují právě ve vašem podniku?

Jak získám více zakázek, abych
splnil plán?

Dobré zakázky jsou hlavním zdrojem obživy každého výrobního podniku. Více dobrých zakázek zajišťuje rozvoj podniku a přináší lepší odměnu pro jeho majitele i zaměstnance. Pokud mu ovšem obchod nedokáže zajistit dostatečné množství dobrých zakázek, úspěšnost takového podniku na trhu začne klesat a bude hrozit, že ho konkurence vytlačí z trhu.

Jak získám více zakázek, abych 
splnil plán?

Problém

 • Kvůli nedostatečnému počtu nových zakázek vašemu podniku hrozí, že se v budoucnu dostane do ztráty.
 • Vaše nejbližší konkurence roste rychleji než vaše vlastní firma, váš podíl na trhu kvůli tomu klesá.
 • Nemůžete si vybírat a musíte tak brát i málo výnosné zakázky. Vaši zaměstnanci jsou frustrovaní, že jejich práce nepřináší odpovídající finanční efekt.
Problém

Řešení

 • Již během přípravy nových výrobků budete moci myslet na obchod. Variabilní kusovníky a výrobní postupy vám umožní jednoduše konfigurovat různé varianty nabízených produktů.
 • Pro tvorbu vašich budoucích nabídek budete moci využívat data a zkušenosti z minulých zakázek. Významně tím snížíte riziko omylů a chyb.
 • Zavedením automatizovaného zpracování dat dosáhnete standardizovaného profesionálního vzhledu nabídkových dokumentů, jež v budoucnu opustí vaše obchodní oddělení.
Řešení

Výsledek

 • Rychlá příprava vašich nabídek se díky možnosti konfigurací stane rozhodujícím faktorem. Často totiž vítězí ten, kdo přijde první.
 • Využitím historických dat ušetříte čas pro přípravu budoucích obchodních nabídek. A více zpracovaných nabídek vám díky tomu přinese i více vyhraných dobrých kvalitních zakázek.
 • Nabídkový dokument reprezentuje vaši firmu. Vaši zákazníci ocení profesionální formu a obsah vašich nabídek.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak poznám, zda bude moje nová zakázka zisková?

Ziskovost zakázky je naprosto zásadní pro úspěch jakéhokoli výrobního podniku na trhu. Jenže, jak zjistit, jestli zakázka, která se teprve domlouvá na obchodní úrovni, bude opravdu zisková? Případně kam lze při jednání ještě jít, aby stále zisková byla, ale abychom při tom zbytečně nedali šanci konkurenci?

Jak poznám, zda bude moje nová zakázka zisková?

Problém

 • Vaši obchodníci nemají jak spočítat skutečnou výši nákladů zakázky a stanovit cenu na reálném základě. Prodávají tak pod cenou či naopak zbytečně nechávají prostor konkurenci.
 • Během vašich obchodních jednání s klienty se kumulují změny zadání. Bohužel ale nikdo není schopen vyčíslit jejich skutečný dopad na náklady zakázky.
 • Vaše obchodní ceníky nereflektují průběžné změny nákladů surovin, energií či práce. Váš obchod tak, aniž by o tom měl tušení, prodává za špatné ceny.
Problém

Řešení

 • Propojením obchodu, logistiky a výroby budete moci kdykoliv v obchodní fázi kalkulovat nákladovou cenu zakázky.
 • V průběhu jednání o obchodní nabídce budete mít možnost všechny změny jednoduše promítnout do struktury zakázky a na jejich základě kdykoli aktualizovat nabídkovou cenu.
 • Obchodní ceníky bude možné průběžně aktualizovat podle reálných či předpokládaných cen materiálů, energií i práce. Obchod tak bude pracovat s aktuálními ceníkovými cenami.
Řešení

Výsledek

 • Váš obchod je nyní schopen kdykoliv ověřit reálnou cenu domlouvané zakázky. Díky tomu ví, jakou může nabídnout cenu s ohledem na konkurenci i zajištění vlastního zisku.
 • Dopad každé změny lze snadno ověřit překalkulováním ceny nabídky. Žádná změna vás již nepřekvapí neočekávaným nárůstem nákladů a ohrožením ziskovosti vaší zakázky.
 • Ve vašem informačním systému jsou evidovány veškeré změny cen materiálů, energií i práce. Ceníky jsou díky tomu průběžně aktualizovány a vaše zakázky vždy správně naceněny.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

„S týmem specialistů ze Solitey spolupracujeme již řadu let. Oceňujeme, že se na ně můžeme kdykoli spolehnout, což se zúročilo i v letošním roce během omezení kvůli pandemii.“

Martin Vondrák
ředitel oddělení informačních systémů
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Citace od pana Vondráka

Jak zkrátím dlouhou dodací dobu své zakázky?

Připravit zakázku, zajistit veškerý potřebný materiál, vyrobit potřebné díly, smontovat, zkompletovat dokumentaci, zajistit dopravu a expedovat. To vše si nepochybně žádá svůj čas. Avšak pokud to trvá až příliš dlouho, tak nejen že to snižuje schopnost podniku v očích odběratelů, ale zároveň tím jsou zbytečně vázány značné prostředky v rozpracované výrobě.

Jak zkrátím dlouhou dodací dobu své zakázky?

Problém

 • Zákazníci v mnoha případech preferují rychlejší dodavatele a vy díky tomu přicházíte o část vašeho podílu na trhu.
 • Vzhledem k vysoké rozpracovanosti a zásobám nemá váš podnik dostatek volných finančních prostředků. Další část peněz vynakládáte na splácení bankovních úvěrů.
 • Dlouhá průběžná doba vašich zakázek vede k vyššímu počtu souběžných činností, konfliktům při alokaci podnikových zdrojů, mnoha potřebným operativním zásahům při řízení a celkově velkému stresu.
Problém

Řešení

 • Pomocí integrace PLM nástrojů a nástrojů pro přípravu výroby výrazně zkrátíme dobu přípravy vašich zakázek.
 • Nástroje pro plánování alokují materiál a zdroje a rozvrhnou všechny potřebné nákupní objednávky a výrobní činnosti tak, aby na sebe navazovaly a eliminovaly zbytečné prodlevy.
 • Efektivnější plánování zajistí lepší využití vašich výrobních zdrojů a synchronizaci činností, což povede celkově k nižší rozpracovanosti a přehlednějšímu řízení.
Řešení

Výsledek

 • Doba přípravy zakázek se díky nasazení moderních nástrojů, integraci a automatizaci zpracování dat snížila. Vaše zakázky se rychleji dostávají z obchodní fáze do výroby a celkový čas dodání se podstatně zkrátil.
 • Zakázky prochází výrobou rychleji, neboť nákup a výroba jsou synchronizovány. Zkrátila se doba mezi vynaložením nákladů a výnosy z prodeje. Snížil se celkový objem peněz v zásobách a rozpracované výrobě.
 • Nástroje plánování vám poskytují jasné informace o prioritách a pořadí činností. Řízení se zjednodušilo a z operativy je možné přejít na vyšší úroveň řízení vašeho podniku.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zjistím, zda mám vše potřebné pro realizaci své zakázky?

Pro dodržení termínu dodání zakázky odběrateli je nezbytné mít pod kontrolou všechny součásti týkající se zajištění materiálu a výrobních zdrojů. Protože obvykle podnik zpracovává velké množství zakázek, které se dále rozpadají na množství dílů a materiálů, není vůbec jednoduché udržet si potřebný přehled.

Jak zjistím, zda mám vše potřebné pro realizaci své zakázky?

Problém

 • Kvůli zapomenutému nebo pozdě objednanému materiálu se zpozdí vaše dodávka v mnohonásobně vyšší hodnotě.
 • Zajištění materiálu na poslední chvíli obvykle pro váš podnik znamená vyšší náklady na jeho pořízení a dopravu.
 • Chyby v zajištění materiálu a zdrojů se projeví delší průběžnou dobou vašich zakázek a tím i vyššími náklady, jež máte vázané v zásobách a v rozpracované výrobě.
Problém

Řešení

 • Strukturu zakázek budete mít jednoznačně definovanou ve výrobních kusovnících a postupech. Veškeré vaše potřebné materiály a výrobní zdroje tak budou evidovány.
 • Plánovací proces prověří dostupnost všech materiálů a dílů v čase, kdy budou pro výrobu potřeba. U chybějících položek se automaticky navrhne jejich zajištění nákupem či výrobou.
 • Nákup materiálů bude synchronizován s výrobou tak, aby se snížily náklady na jeho pořízení a minimalizoval se stav zásob.
Řešení

Výsledek

 • Všechny vaše zakázky jsou evidovány v systému včetně jejich struktury. Veškeré informace o potřebném množství materiálů a nárocích na výrobní zdroje jsou automaticky zpracovávány.
 • Dostupnost materiálů a výrobních zdrojů je průběžně ověřována nástroji plánování. Systém podle potřeby automaticky generuje požadavky na nákup či výrobu.
 • Váš informační systém automaticky hlídá úroveň zásob tak, aby zajistil dostupnost materiálů a minimalizaci nákladů.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

„Nový informační systém Infor LN jsme si vybrali zejména pro jeho nesporné přednosti při aplikaci ve výrobní sféře, ale také vzhledem k dlouhodobé spokojenosti s naším dodavatelem, firmou Solitea. S odstupem času jasně vidíme, že se nám vynaložené úsilí vyplatilo a že náš výběr byl správný.“

Ing. Pavel Očkovič
vedoucí informatiky
TATRA TRUCKS a.s.

Citace pana Očkoviče

Jak podpořím personalizaci svých produktů?

Jednou z nejsilnějších konkurenčních výhod je dosažení stavu, kdy zákazníci váš výrobní podnik milují. Jednou z cest k tomuto cíli je nabídnout zákazníkům možnost, aby si sami mohli upravit váš produkt na svůj výrobek, který bude plně reflektovat jejich individuální potřeby.

Jak podpořím personalizaci svých produktů?

Problém

 • Chyby v komunikaci způsobují, že je buďto vyroben nesprávný výrobek anebo je možnost zákaznických úprav do značné míry omezená.
 • Náklady na prodej personalizovaných výrobků jsou vysoké, neboť je třeba budovat síť distributorů, kteří zajišťují nutnou komunikaci se zákazníky.
 • Počet nabídek vysoce personalizovaných výrobků je omezen kapacitou obchodního oddělení.
Problém

Řešení

 • Vaši zákazníci si sami s pomocí webového konfigurátoru připraví svou variantu výrobku, která se plně automaticky a bezchybně přenese do výrobního informačního systému.
 • Klienti si sami vytvářejí obchodní nabídku bez ohledu na místo a čas. Webový konfigurátor tak tvoří přímý komunikační kanál mezi výrobcem a koncovým klientem.
 • Webový konfigurátor je připravený kdykoli asistovat klientům s vytvořením relevantní nabídky.
Řešení

Výsledek

 • Odpovědnost za správnost konfigurace výrobku je na straně vašeho klienta, kdy váš výrobní závod dodá personalizovaný výrobek přesně podle zadání a bez chyb.
 • Váš obchodní potenciál není omezen schopností distribučního kanálu ani regionem. Nové regiony lze zařadit do distribučního kanálu rychle a bez velkých nákladů.
 • Váš prodejní kanál má díky webovému konfigurátoru de facto neomezenou kapacitu.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak snížím pracnost při evidenci materiálů?

Pro řízení podniku je potřeba mít k dispozici správné a aktuální informace. A to i v situaci, kdy je vše stále v pohybu a neustále se mění hodnoty stavů zásob materiálů. Jakákoli prodleva mezi skutečným stavem a jeho obrazem v informačním systému pak způsobuje rozsáhlá zkreslení a negativně ovlivňuje řízení firmy.

Jak snížím pracnost při evidenci materiálů?

Problém

 • Informace ve vašem podnikovém systému neodpovídají skutečnosti, což způsobuje chyby při vašem rozhodování a řízení chodu vašeho podniku.
 • Udržování evidence a správných stavů zásob je pracné a vyčerpávající.
 • Plánování výroby nefunguje, nejsou-li k dispozici správné údaje o stavech vašich zásob.
Problém

Řešení

 • Automatizace zpracování dat využívající mobilních terminálů při evidenci materiálů podstatně zrychlí celý proces a usnadní práci skladníků.
 • Využití QR kódů při značení materiálů a jejich umístění povede k významné eliminaci chyb na straně obsluhy.
 • On-line sběr dat ve skladech povede k okamžité aktualizaci zásob materiálu v podnikovém informačním systému.
Řešení

Výsledek

 • Prodleva mezi fyzickým pohybem zásob a jeho záznamem v informačním systému se snížila prakticky na nulu.
 • Práce vašich skladníků nyní probíhá rychle a bezchybně.
 • Plánování a řízení vašeho podniku pracuje s aktuálními informacemi o zásobách. Chybná rozhodnutí způsobená nesprávnými informacemi jsou díky tomu eliminována.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

„Pro úspěch na trhu je rozhodující vyrábět kvalitně a dodávat včas. Vzhledem k tomu, že do výroby vstupují požadavky jak z dlouhodobého plánu, tak od jednotlivých zákazníků z e-shopů, je příprava a zpracování dat výrobních zakázek rozhodující. Infor Visual je nám v tom velkým pomocníkem.“

Petr Valas
výrobní ředitel
Roth Czech

Citace pana Valase

Jak zjistím skutečný stav své zakázky?

Dodáme zboží ve slíbeném termínu? Jde všechno podle plánu? To jsou klíčové otázky, na které lze odpovědět, jen když známe skutečný aktuální stav zakázky. Dobrat se všech potřebných informací nicméně není bez podpory kvalitního informačního systému jednoduché.

Jak zjistím skutečný stav své zakázky?

Problém

 • Zjištění stavu zakázky je velmi pracné a zabírá vám hodně drahocenného času.
 • Bez komplexních informací nedokážete spolehlivě říct, zda zakázku dokončíte včas.
 • Případné problémy se zakázkou řešíte až ve chvíli, kdy jejich negativní dopad již není možné plně eliminovat.
Problém

Řešení

 • Každá zakázka má svůj reálný obraz v informačním systému. Díky tomu lze plán a skutečnost v kterékoli chvíli vzájemně porovnat.
 • Pomocí vazeb lze ve stromové struktuře snadno prohlížet všechny předcházející i navazující části vašich zakázek.
 • Veškeré potenciální problémy jsou v informačním systému zvýrazněny, a je-li to možné, lze je identifikovat dříve, než ve skutečnosti nastanou.
Řešení

Výsledek

 • Skutečný stav všech vašich zakázek zjistíte snadno a rychle přímo ve vašem informačním systému.
 • Kdykoli máte k dispozici přehledné informace o skutečném plnění termínů, nákladech, spotřebě materiálu a práce.
 • O potenciálních problémech víte s dostatečným předstihem. Díky tomu dokážete jejich dopady eliminovat dříve, než mohou negativně ovlivnit vaše zakázky.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak usnadním evidenci informací pro následný servis?

Poskytování kvalitního servisu vlastních výrobků je příležitostí k rozšíření služeb a zajištění dalšího zdroje příjmů pro výrobní podnik. Základním předpokladem je ovšem nastavení procesu předání informací z výroby takovým způsobem, aby servis mohl na výrobní data snadno navázat.

Jak usnadním evidenci informací pro následný servis?

Problém

 • Nedokážete jednoduše identifikovat původní zakázku, ve které byl servisovaný produkt vyroben.
 • Nemáte k dispozici dokumentaci ke klíčovým dílům.
 • Stávající evidence servisních zásahů a změn je až příliš složitá a nákladná.
Problém

Řešení

 • Jednotný systém pro výrobu i poskytování servisu využívá sdílenou datovou základnu.
 • Veškerá výrobní dokumentace je uložena v podnikovém informačním systému a lze ji snadno a rychle vyhledat na základě sériových čísel nebo šarží.
 • Mobilní servisní aplikace zajišťuje přístup k datům přímo na místě zásahu a udržuje všechny informace dostupné on-line.
Řešení

Výsledek

 • Každý váš servisovaný výrobek dokážete snadno a rychle identifikovat na základě sériového čísla nebo čísla šarže.
 • Díky trasování máte možnost okamžitě vyhledat původní dokumentaci ke každému servisovanému dílu či materiálu.
 • Snadné využití mobilní servisní aplikace šetří váš čas a udržuje aktuální všechna potřebná data o spotřebovaném materiálu, vykonané práci a celkové historii vašich servisních zásahů.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

„Se společností Solitea spolupracujeme od počátku budování našeho závodu v Brně. Kvalitu jejich konzultantů i celého řešení Infor LN oceňujeme nejen my, ale i naši kolegové v zahraničí.“

Petr Čermák
General Administrative Manager
DAIDO METAL

Citace pana Cermaka

Jak díky týmové spolupráci zvýším efektivitu práce?

Komunikace a týmová spolupráce jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné působení každého výrobního podniku. Pokud však komunikace probíhá především mimo podnikový informační systém, mnoho důležitých informací spadne zbytečně pod stůl.

Jak díky týmové spolupráci zvýším efektivitu práce?

Problém

 • O důležitých sděleních neexistuje žádný záznam a nenavazuje na ně žádná aktivita.
 • Informace nejsou sdíleny se všemi lidmi ve vašem podniku, kteří by měli být do komunikace zahrnuti.
 • Vaši zaměstnanci se cítí odtrženi od podílu na řízení a vlivem toho následně nepociťují odpovědnost za výsledky.
Problém

Řešení

 • Podpoříme komunikaci uvnitř vaší firmy a pomocí nástrojů informačního systému uchováme důležité informace.
 • Zavedením workflow budeme řídit veškeré vaše informační toky a automatizovat práci s daty.
 • Propojíme strukturovaná data z vašeho podnikového systému s nestrukturovanými daty z vašich dokumentů, zpráv, firemní sociální sítě či jakýchkoli dalších zdrojů.
Řešení

Výsledek

 • Dostupnost informací ve vašem podniku se zvýšila a zároveň se rozšířil okruh lidí, kteří je mohou přímo doplňovat a využívat.
 • Vaši zaměstnanci automaticky dostávají informace, které potřebují pro svou práci. Rychlost sdílení informací se díky automatizaci a workflow zvýšila.
 • Vaši pracovníci rychle najdou všechny potřebné dokumenty ve správné verzi. Ty jsou jim nyní dostupné přímo z vašeho podnikového informačního systému.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak poznám, na co se mám ve svém podniku aktuálně zaměřit?

Řízení podniku či některé jeho části je komplexní činnost, která vyžaduje správné vyhodnocení enormního množství informací. Bez podpory informačních technologií se jedná o časově velmi náročnou práci, která navíc může snadno minout cíl.

Jak poznám, na co se mám ve svém podniku aktuálně zaměřit?

Problém

 • Zpracování informací vám trvá příliš dlouho a než se doberete příčiny problému, je způsobená škoda už neodstranitelná.
 • Agregované hodnoty sledovaných výkonnostních ukazatelů vám neumožňují přejít k detailnějším informacím a díky nim včas odhalit konkrétní příčiny problémů.
 • Vaši zaměstnanci pracují s různými verzemi reportů a tabulek a není proto zřejmé, která verze je ta správná.
Problém

Řešení

 • Personalizované dashboardy zobrazí rychle a velmi přehledně ukazatele podle potřeb konkrétního uživatele.
 • Nastavíme jasné propojení mezi daty dostupnými ve vašem informačním systému a informacemi využívanými na úrovni reportingu pro potřeby řízení vašeho podniku. 
 • Nástroje Business Intelligence zajistí jednotný pohled na data a sdílení výstupů ve správné verzi.
Řešení

Výsledek

 • Uživatelé vidí již na úvodní stránce ERP systému přehled všech důležitých ukazatelů, které jsou důležité pro jejich vlastní práci a okamžitě tak mají možnost identifikovat případné problémy.
 • K detailní informaci se uživatelé dostávají přímo z příslušného reportu rozkliknutím odpovídajícího ukazatele.
 • Všichni vaši pracovníci sdílejí stejnou aktuální verzi výstupů a díky tomu řídí váš podnik podle „stejné pravdy“.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Strojírenský průmysl

Působíte ve strojírenském průmyslu?
Využijte dlouholetých zkušeností Solitey právě v tomto segmentu. Rozumíme vám. S našim doprovodem na cestě digitální transformace neklopýtnete.

Letecký a obranný průmysl

Působíte v leteckém či obranném průmyslu? Využijte dlouholetých zkušeností Solitey právě v tomto segmentu. Rozumíme vám. S našim doprovodem na cestě digitální transformace neklopýtnete.

Automobilový průmysl

Působíte v automobilovém průmyslu? Využijte dlouholetých zkušeností Solitey právě v tomto segmentu. Rozumíme vám. S našim doprovodem na cestě digitální transformace neklopýtnete.

Chcete se dozvědět více o řešení některé z výzev?

Doporučíme vám jak řešení aplikovat ve vašem podniku.

Tomáš Hanáček

Sales Manager, Infor Sales Team Leader

tomas.hanacek@solitea.cz
+420 603 556 973

 

Solitea, a.s.
Okružní 732/5
638 00 Brno

Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Zanechte nám prosím na sebe kontakt, obratem se vám ozveme.

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání služby Google.