Skrýt formulář

Takhle jsme si
to představovali

0

chybných výstupů

400

zaměstnanců

12

spokojených let

„Personální systém Vema jsme vybrali jako řešení mzdové a personální agendy. Po celou dobu se nám s ním skvěle pracuje a svou volbu hodnotíme výborně. Oceňujeme především vždy aktuální legislativu a bezchybné výstupy, které nevyžadují dodatečnou kontrolu. Kladně také hodnotíme rychlost, ochotu a profesionalitu, s jakou Solitea řeší naše požadavky.“

Rostislav Fojtík
vedoucí personálního a mzdového odboru


Důvodem pro pořízení nového mzdově-personálního systému byl nevyhovující stav stávajícího personálního modulu v robustním ERP, který postrádal funkce, byl složitý a drahý. Procesy v něm byly komplikované a modul byl neflexibilní.
 
Společnost Veletrhy Brno volila mezi čtyřmi specializovanými mzdově-personálními systémy. Po důkladném prozkoumání všech řešení vybrala systém Solitea Vema, který byl od počátku koncipován jako kompletní řešení personální a mzdové agendy. Hned od prvního nasazení byl navíc funkčně rozsáhlý a plně pokrýval veškeré potřeby společnosti. Kromě standardních funkcí v oblasti mezd řešil například i organizační strukturu celé firmy a systemizaci. Veletrhy Brno nejvíce oslovilo, že systém ihned začal naplňovat jedno z hlavních očekávání – bezproblémové propojení všech agend v jednom celku. Solitea Vema také vyřešila rozsáhlou agendu spojenou se školením zaměstnanců, vzděláváním, BOZP, docházkou, stravováním apod.
 
Po několika letech provozu společnost učinila další progresivní krok a přešla na cloudové řešení Vema Cloud. Převod proběhl k plné spokojenosti všech plynule a bezproblémově. Hlavní přínosy Vemy pro Veletrhy Brno jsou kompletní zajištění mzdové a personální agendy, personální evidence, správa organizační struktury a systemizace. Klíčovou vlastností je pak kvalita a bezchybnost výstupů, které nepotřebují dodatečnou kontrolu.

„Vema je kvalitní, dobře fungující flexibilní systém, je bezproblémový a není drahý. Pokud je potřeba, uvedu další superlativy,“ odpověděl na otázku klíčových přínosů Rostislav Fojtík, vedoucí personálního a mzdového odboru. Vemu využívá nejen celé personálně-mzdové oddělní, ale také specializovaní pracovníci, jako je například bezpečnostní technik, kterému systém umožňuje spravovat školení zaměstnanců. Prostřednictvím webového zaměstnaneckého portálu navíc využívají Vemu i všichni zaměstnanci, neboť jde o rychlý a bezpečný kanál, který jim zprostředkovává veškeré důležité informace. Solitea Vema je navíc integrovaná i do dalších systémů společnosti, jako je informační systém SAP, docházkový či stravovací systém, a nabízí tak funkce pro podporu manažerské práce vedoucích pracovníků.

 

 

Všechna data jsou dostupná na jednom místě

Flexibilita a znalost problematiky

Bezchybné výstupy

Pomůžeme vám zjednodušit
podnikání

Stačí když nám na sebe necháte kontakt, ozveme se Vám co nevidět.

* Povinné položky