Skrýt formulář
MENU Zavřít

Proč je Infor VISUAL
jediným nástrojem na trhu,
který dokázal uspokojit
potřeby firmy Antreg?

24

let od svého založení funguje firma na českém trhu

12 000

technologických postupů ve třech variantách pro plánování výrobních kapacit

10 000

m2 dostupných výrobních a skladových ploch rozmístěných do 2 hal

„Infor VISUAL v naší firmě právě implementujeme. Tento software však znám už dlouho, protože jako jediný pracuje s unikátním nástrojem ‚průtok‘ neboli výkonnost. Tento ukazatel v naší společnosti využíváme už od roku 2005 a jeho výhody hodlám předat a vysvětlit další generaci.“

Ing. Ilona Romanová
ředitelka


Antreg je strojírenská firma s dlouholetou tradicí, jejíž počátky sahají do roku 1952, kdy byl ve Vyškově založen odštěpný závod Zbrojovky Brno. Současný výrobní program společnosti je zaměřený především na automobilový a letecký průmysl, dále na výrobu dílů pro laboratorní a lékárenskou techniku a také na výrobu ručních palných zbraní.

Co mají výše uvedené oblasti společného? Především jsou to vysoké nároky zákazníků na přesnost a preciznost provedení každého jednotlivého dílu. Navíc Antreg disponuje zkušeným týmem, který dokáže navrhnout inovativní řešení na míru každého klienta. Výrobní prostředí je natolik univerzální, že se Antreg dokáže přizpůsobit přáním zákazníků a vyrobit prakticky cokoliv.

Své postavení na trhu a dlouhodobá partnerství se zákazníky chce Antreg nejen udržet, ale i dále rozvíjet a posouvat na vyšší úroveň. Těmto ambicím odpovídají i nároky na podnikový informační systém, který se Antreg rozhodl zavést.

Po podrobném průzkumu trhu se vedení společnosti Antreg rozhodlo pro spolupráci s firmou Solitea a zvolilo řešení postavené na systému Infor VISUAL. Rozhodující byly jeho unikátní funkce podporující řízení výrobní společnosti podle pravidel teorie omezení (TOC). Management společnosti tyto principy využíval již dříve, ale s rostoucím objemem výroby bylo potřeba řízení postavit na jednotné datové základně a řadu činností automatizovat tak, aby informace byly přesné a aktuální.

Klíčovým požadavkem je využití pokročilého plánovacího nástroje (APS), který je součástí Infor VISUAL, pro predikci úzkých míst, vytvoření jasného výrobního rozvrhu a eliminaci zpoždění zakázek. Z ekonomického hlediska je významnou funkcí systému sledování ukazatele Průtok (Throughput dle TOC), který pro řízení firmy dává jasnější informaci než běžná nákladová kalkulace.

Součástí řešení je i napojení CNC strojů a automatizovaná evidence vyrobeného množství i skutečně spotřebovaného času. Tím se zajistí včasnost a přesnost dat v informačním systému. Kromě úspory administrativní práce se také eliminují chyby lidské obsluhy. Výrobní rozvrh pro každý stroj dává jasnou odpověď na otázku, co a kdy se má začít vyrábět, a to bez jakéhokoliv možného komunikačního šumu.

Naše řešení umožní online sledování dílenských zdrojů, zvýšení efektivity práce a toku zakázky výrobou a tím i efektivní plnění termínových, kvalitativních a cenových požadavků zákazníků.

Zasíťování CNC strojů s napojením jejich řídicích systémů na Infor VISUAL pro přímý odečet vyrobených kusů

Rychlejší dostupnost informací o aktuálním stavu výroby

Komfortnější plánování výrobních kapacit

Pomůžeme vám zjednodušit
podnikání

Živnostníci
a malé firmy

Fakturujte snadno,
zvládněte účetnictví nebo vyřešte
problém s EET.

Středně velké
firmy

Ušetřete čas, kapacity a zjednodušte
procesy díky podnikovým
a personálním systémům.

Velké
společnosti

Osvoboďte se od starostí, které
informační technologie
bezchybně vyřeší za vás.