Skrýt formulář
MENU Zavřít
Modelování aplikací na low-code platformách brzy předstihne jejich klasický vývoj Modelování aplikací na low-code platformách brzy předstihne jejich klasický vývoj

Modelování aplikací na low-code platformách brzy předstihne jejich klasický vývoj

  • 1. 12. 2021

Nedostatek IT odborníků na trhu a rostoucí poptávka firem po zakázkových aplikacích je v současné době velkým problémem ve světě IT. S Janem Svatošem, odborníkem na low-code platformy, jsme si povídali o nástroji budoucnosti, který změní váš pohled na vývoj vlastních aplikací.

To, co dříve trvalo roky, dnes low-code platformy zvládnou za zlomek času, peněz a lidských kapacit. Předpokládá se, že do roku 2024 budou tvořit až 60 % veškerého vývoje ve světě IT.

V IT pracujete více než 25 let. Za tu dobu jste musel projít různými výzvami. Implementoval jste software ve velkých korporátních společnostech i v různých mezinárodních projektech. Když se podíváte na současnou situaci v IT, co je podle vás největší výzvou, které nyní čelíte?

Jan Svatoš: Vždycky jsem byl veden k tomu, abych výzvy vyhledával a nečekal, až přijdou samy. Zabýval jsem se hlavně tím, jak nejlépe uspokojit potřeby našich klientů prostřednictvím technologií. To jde samozřejmě ruku v ruce s hledáním nových možností, které IT nabízí. Jednou z výzev je tedy určitě hledání a vývoj nových produktových možností a druhou výzvou je personální zajištění. Tím mám na mysli hledání kvalifikovaných a dostatečně erudovaných odborníků na trhu práce, kterých je žalostně málo. A není to jen problém domácí, ale celosvětový.

Naštěstí tato situace nedosáhla takových rozměrů, aby ji nebylo možné vyřešit. Buď lze vývoj outsourcovat, jako tomu bylo v minulosti, například do Indie, nebo využít právě low-code. Ve společnosti Solitea jsme velkými fanoušky a propagátory této technologie, neb věříme, že je to budoucnost našeho oboru.

To vypadá jako nový trend ve světě IT. Můžete laicky vysvětlit, co to vlastně low-code je a jaké jsou jeho výhody?

Jan Svatoš: Mnoho lidí se možná již setkalo s pojmem citizen coding, který úzce souvisí s low-code platformami. Kdybych to měl vysvětlit velmi jednoduše, jedná se o malé aplikace, které může vyvinout kdokoli s alespoň minimálními znalostmi IT, a dosáhnout tak alespoň určité automatizace. Z vlastní zkušenosti vám však mohu říci, že tyto aplikace nejsou zdaleka tak malé a mohou konkurovat vývoji na úrovni velké společnosti.

Low-code ale není přímo aplikace. Jsou to technologické platformy, na jejichž základě lze takovou aplikaci modelovat. Tyto platformy mají různé funkce a uspokojují různé potřeby. Jejich společným znakem je, že vývoj nezačíná takříkajíc na zelené louce, vývojář se soustředí pouze na to, co má největší přidanou hodnotu. Na standardizované prvky jsou použity již hotové funkcionality. Tyto platformy se vyvíjely posledních 10 až 15 let a dnes jsou již zcela vyspělé a použitelné. Pokud bych měl říci nejsilnější výhodu low-code platforem, pak je to určitě rychlost a efektivita vývoje.

Takže jestli tomu dobře rozumím, jedná se o šablonu, podle které si mohu v aplikaci sám něco naprogramovat? Je to něco, co je již připraveno a já si to jen stáhnu?

Jan Svatoš. Ano, v podstatě používáte to, co už vyvinul někdo jiný. Výhodou je, že k ovládání takové platformy nepotřebujete dlouholeté zkušenosti s vývojem. A také to, že už při modelování v podstatě vidíte, jak bude celý výsledek vypadat. Takže to, co připravíte, můžete ihned vyzkoušet a zjistit, jak to funguje.

Máte také nějaký konkrétní příklad takového modelování?

Jan Svatoš: Jeden z našich klientů, konkrétně velká energetická společnost, si nechal vymodelovat celý proces reakce na bezpečnostní incidenty. Během procesu modelování klient definoval, jak budou řešení bezpečnostních incidentů kategorizována, hlášena, zpracovávána a dokumentována v celé zemi.

Jaké jsou skutečné finanční náklady na takovou platformu? Není žádným tajemstvím, že tradiční vývoj na zakázku je totiž nákladná záležitost.

Jan Svatoš: Výhodou je, že za platformu zaplatíte jednou, ale při vývoji nebo budování na jejím základě neplatíte nic navíc. Jednoduše řečeno, koupíte si základ platformy, jakousi stavební základnu, ale to, co se rozhodnete na ní postavit, je již zdarma.

A co zkušenosti s vývojem? Zmínil jste, že člověk nepotřebuje dlouholeté zkušenosti, aby byl schopen ovládat low-code platformy.

Jan Svatoš: Ano, je pravda, že člověk nemusí být odborník na kódování, ale rozhodně potřebuje nějaké zkušenosti a praxi ze světa IT. Je třeba být trochu zběhlý v datových strukturách, integraci dat a principech architektury.

V současné době se ve světě IT o low-code hovoří jako o nástroji budoucnosti, který umožní prakticky každému vytvářet vlastní aplikace. Myslíte si, že tomu tak skutečně je?

Jan Svatoš: Myslím, že je to trend, který se bude jen prohlubovat. Ve světě, ale i u nás v České republice už vznikají různé low-code platformy. Vybrali jsme ty, které nám nejlépe vyhovovaly z hlediska potenciálu pro partnerství. Není to však jen můj předpoklad. Dokonce i Gartner tvrdí, že do roku 2024 bude celkový podíl vývoje na low-code platformách tvořit až 60 % celkového vývoje ve světě IT. Z toho je tedy zřejmé, že lidé budou po těchto platformách sahat stále častěji, a to právě proto, že takové modelování aplikací pomáhá extrémně šetřit náklady a čas.

Myslíte si, že kromě úspory času a peněz může být dalším faktorem zvýšeného zájmu o Low-code platformy nedostatek odborníků na kódování nebo odborníků obecně na trhu práce v IT?

Jan Svatoš: Současná situace na trhu práce se vyhrocuje. Nemyslím si, že by se nějakým zázrakem situace rychle zlepšila. Ale vidím způsob, jak tuto situaci vyřešit. Dalo by se tedy říci, že low-code platformy jsou opravdu prostředkem, jak nahradit chybějící lidskou kapacitu.

K čemu se konkrétně low-code platformy dají využít, mohl byste nám to více přiblížit?

Jan Svatoš: Mnoho společností používá nebo poskytuje své vlastní aplikace, ale jejich vývoj trval desítky let, a přesto tyto aplikace již nemusí splňovat podstatu toho, proč byly vyvinuty. Mohou být zastaralé, může jich být příliš mnoho nebo mohou být náročné na údržbu. A to je okamžik, kdy společnost začíná přemýšlet, co s touto aplikací udělá dál.

Vývoj možná stál spoustu peněz, ale ztroskotá na kapacitě nebo znalostech zaměstnanců. Lze to však vyřešit tak, že se provede revize těchto aplikací a některá jejich část se přepíše jednotným způsobem. A právě to dokáže low-code platforma, která je pro takové situace ideálním řešením. Umožní vám vytvořit design, který bude vhodný a použitelný po desítky let.

Další možností využití low-code platformy jsou hotové produkty, které byly vytvořeny na pozadí takové platformy. Jako příklad uvedu systém CRM. V našem portfoliu máme velmi kvalitní CRM systém Salesforce, který je však pro mnoho klientů cenově nedostupný, my ovšem můžeme připravit CRM systém postavený na low-code platformě, který je nesrovnatelně levnější a stále kvalitní. Pak se zmíním také o integracích stávajících aplikací, které můžeme obsluhovat i na low-code platformách.

A jak je to s bezpečností takových platforem? Nacházíme se v době, kdy společnosti velmi řeší virtuální zabezpečení svých sítí a aplikací. Lze low-code považovat za bezpečný?

Jan Svatoš: Často dostávám podobné otázky. Nejlepší by bylo ukázat reálné reference našich zákazníků, protože mnoho z těchto platforem pracuje pro takové instituce, jako je ministerstvo obrany nebo ministerstvo vnitra, které si prostě nemohou dovolit žádné hrozby. Takže ano, low-code platformy jsou bezpečné.

Zdá se, že tyto platformy nemají žádná negativa. Šetří peníze a čas, mohou vyřešit mnoho problémů při vývoji a jsou zcela bezpečné. Přesto se vás zeptám, zda existuje oblast, kde tyto platformy nejsou vhodné a nedoporučujete jejich použití?

Jan Svatoš: Ano, vypadá to všechno opravdu příliš jednoduše, ale opět bych rád upozornil, že i když je práce s low-code platformami mnohem jednodušší než samotné kódování a vývoj, rozhodně ji nedoporučuji někomu, kdo má s IT minimální nebo žádné zkušenosti. Také bych nedoporučoval zasahovat do věcí, které jsou hotové, zavedené a mají v sobě spoustu legislativních norem. Nemá tedy smysl vyvíjet například software pro řízení skladu nebo účetnictví od nuly. Ale já bych tu otázku raději otočil. S těmito platformami má smysl dělat věci, které jsou nové a specifické nebo které jsou zaměřeny na digitální transformaci společnosti.

Je takové řešení vhodné pro malou společnost, nebo je vhodnější pro větší podniky?

Jan Svatoš: Samozřejmě je vhodné i pro malou firmu. Pokud dokáže jasně definovat své potřeby a stanovit plán využití těchto technologií na určité časové období dopředu, bude pro ni využití těchto platforem velmi efektivní. Snažíme se například také zajistit, aby byl klient schopen spravovat aplikaci i po jejím vytvoření, takže ho učíme samostatnosti. A to jim přinese další úspory, protože k tomu nepotřebují pomoc zvenčí.

Jak vlastně firma zjistí, že to, co potřebuje, může pokrýt low-code platforma?

Jan Svatoš: Záleží především na povědomí o tom, co low-code je, k čemu slouží a jaké výhody firmě přinese. Záleží však také na informovanosti lidí, kteří s těmito platformami pracují a umí správně poradit.

Chystáte se digitalizovat? Rádi vám poradíme, jak rychle a jednoduše postupovat bez zbytečných chyb. Jsme také připraveni dodat low-code řešení na míru vašim potřebám.

Podobné články

Jan Sláma z NNTB: „Zaměstnanci pomocí NNTB řeší věci, o kterých není snadné mluvit osobně.“

  • 11. 1. 2022

.NET v Solitei očima programátora

  • 5. 1. 2022

Mária Kramplová – se Soliteou už od studií

  • 22. 11. 2021