Skrýt formulář
Animation A
Animation A

Microsoft Dynamics 365 Business Central

All-in-one řešení pro moderní firmy

Komplexní a pokrokové řešení s rychlou implementací. Pomůže se vším, co větší firma standardně potřebuje a co jí usnadní digitální transformaci. Těžit můžete z funkcí umělé inteligence a z nativní integrace s rozsáhlými nástroji Microsoftu.

All-in-one řešení pro moderní firmy

Seznamte se s Microsoft Dynamics 365 Business Central

Získáte náskok před konkurencí

S čím vám Dynamics 365
Business Central pomůže?

Busines Central vám pomůže řídit mnohem víc než jen účetnictví. Všechna firemní data a procesy můžete mít vzájemně propojené do jednoho šikovného ERP systému, díky kterému dokážete řídit prodej, skladové hospodářství, výrobu, projekty a vztahy se zákazníky. Vše s přehlednými a interaktivními reporty pro správné rozhodování a v souladu s lokální legislativou i mezinárodními normami.

S čím vám Dynamics 365
Business Central pomůže?

Finance

Podpora kvalifikovaného rozhodování. Data ze všech oblastí v systému jsou propojena v reálném čase do jednoho celku a poskytují silnou podporu pro řízení firmy.

Finanční výkonnost v reálném čase.  Integrované Power BI panely ukazují pohledy na schémata, trendy, výnosy prostřednictvím analýz a neomezených dimenzí.

Zrychlení finančních závěrek a reportingu. Rychlé, efektivní, aktualizované a přesné nástroje na provedení závěrek a požadovaných reportů.

Zlepšení přesnosti finančních předpovědí. Pomocí úplných dat a analýz jsou k dispozici zákaznicky upravovatelné reporty s integrací do Excelu.

Finance

Skladové hospodářství a výroba

Optimalizace času pro doplnění skladu. Využití informací z objednávek, očekávaných skladových pohybů, sezónních prodejů při vytváření nákupních objednávek.

Ucelený pohled na sklady. Informace o skladových pohybech z hlediska času, sledování každé transakce a pohybu zboží v řízeném skladu. Plný tracking zboží.

Výpočty a optimalizace výrobních kapacit a zdrojů. Podpora maximálního využití výrobních možností firmy k dosažení požadavků zákazníků.

Údržba optimálního nastavení skladů. Automatická kalkulace skladového množství, časů dodání, stavů pro přiobjednání. Automatické návrhy náhrad nedostupného zboží.

Skladové hospodářství a výroba

Prodej a profesionální servis

Optimalizace prodeje. Evidence všech interakcí se zákazníkem, podpora následných prodejů, cross-sellingu, otevírání nových obchodních příležitostí během prodejního cyklu vede ke zvýšení možností příjmů.

Zrychlení obchodního procesu. Zkrácení doby od nabídky do platby. Rychlé řešení nabídkového procesu, servisních požadavků a dodávek služeb a vypořádání platebních procesů i s využitím Office 365.

Snadný přehled o servisních úkolech, probíhajících pracích a znalostech pracovníků. Umožňuje efektivně přiřazovat zdroje pro rychlé a kvalitní řešení servisních požadavků.

Prodej a profesionální servis

Řízení projektů

Tvorba, řízení a vyhodnocování zákaznických projektů. Rozpočty projektu, jejich modifikace a kontrola podporují dosažení ziskovosti projektů.

Řízení zdrojů. Sledování nákladů na projekty, ocenění použitých zdrojů, plánovací tabule kapacit, sledování nákladů a výnosů, objednávky a nabídky na jednotlivé projekty, to vše podporuje zdárný průběh projektu.

Efektivní řízení a rozhodování. Reálný pohled na okamžitý stav projektu, porovnání s plánovaným stavem projektu umožňují kvalifikovaná rozhodnutí pro dosažení ziskovosti projektů.

Řízení projektů

Lokalizace a legislativa

Lokalizace. Microsoft Dynamics 365 Business Central je plně lokalizován do českého a slovenského jazyka.

Legislativa. Součástí implementace je podpora legislativy České nebo Slovenské republiky.

Rozšíření legislativní funkčnosti. Komfortu uživatele napomáhají napojení na různé informační zdroje obou států, například na ARES, ISIR, ČNB, SNB, portály finančních úřadů apod.

Lokalizace a legislativa

Integrace s produkty Microsoft

Microsoft Office 365. Nativní a intuitivní integrace s aplikacemi Excel a Word dává široké možnosti pro následnou práci s daty a jejich prezentaci.

Microsoft Dynamics 365. Pomocí společně sdílených dat je integrace Business Central s ostatními aplikacemi Dynamics 365 (For Sales, Field Service, Service) neuvěřitelně silným moderním nástrojem pro podporu firemních procesů.

PowerBI. Analytický nástroj pro interaktivní prezentaci dat a business intelligence je přirozeně jedním z hlavní nástrojů uživatele pro vytváření vlastních reportů a dashboardů.

Integrace s produkty Microsoft
Více informací Méně informací

Proč si vybrat Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Výhody řešení od Solitey

Microsoft Gold Partner

Nejvyšší úroveň partnerství s Microsoftem

150+ zákazníků

Dynamics 365 Business Central
(Dynamics NAV)

17 zemí světa

Zkušenost s globálními implementacemi

30 let na trhu

Stabilní evropská firma

Jak probíhá implementace

Vybrali si nás

Již od roku 2014 spolupracujeme se Soliteou na implementaci celofiremního informačního systému. Ten v sobě zahrnuje ekonomický informační systém, agendu řízení, vztahů se zákazníky a správy dokumentů, sysstém pro řízení nakládání s odpoady a manažerský informační systém.
Spolupráce je to velice intenzivní a oceňujeme zejména schopnost našeho dodavatele obsáhnout všechny výše uvedené úlohy tak, aby tvořily jeden integrovaný celek.

Ing. Jakub Kvapil
finanční ředitel Marius Pedersen


Dejmark
EW
Lasvit
Marius Pedersen
Soitron
Svět obalu

Stáhněte si případovou studii

Upgrade systému Navision na Business Central společnost Storex FST velmi příjemně překvapil.

Stáhněte si případovou studii

Kontaktní formulář

* Povinné položky

Blog

Rady

Na co myslet při digitální transformaci firmy

  • 28. 1. 2021

Podnikání v tradiční formě, na kterou jsme byli po desítky let zvyklí, se nástupem moderní doby mění a přináší nezbytnou integraci inteligentních IT nástrojů a aplikací do fungování většiny firem.

Na co myslet při digitální transformaci firmy

28. 1. 2021

Podnikání v tradiční formě, na kterou jsme byli po desítky let zvyklí, se nástupem moderní doby mění a přináší nezbytnou integraci inteligentních IT nástrojů a aplikací do fungování většiny firem.

Související efektivní automatizace procesů, demokratizace informačních zdrojů a neprůstřelné zabezpečení dat si však vyžaduje více než jenom inovaci zařízení a aplikací. Chce to také změnu myšlení, přístupu a také pořádnou přípravu na přechod digitální transformací. Technologie nám pomáhají s čím dál větším objemem práce, což má vliv nejen na zaměstnance, ale i na koncové uživatele. Na začátku digitální transformace je potřeba v jakékoliv organizaci prostudovat všechny stávající procesy, aby se daly změnit zavedené podnikatelské cesty a upravit je pro digitální prostředí.

Při digitální transformaci byste neměli zapomenout na tři klíčové body.

1) Najděte schopného manažera projektu

Digitální transformace je velkým zásahem do tradičního fungování firmy. A takto zásadní změna si vyžaduje zkušeného manažera, který bude schopný předávat zkušenosti a vědomosti napříč firmou a bude změny efektivně komunikovat. Změny je nutné řídit i ve vztahu ke koncovým uživatelům, protože bude mít vliv i na ně.

2) Informujte zaměstnance

Dalším důležitým bodem v celém procesu je, aby zaměstnanci pochopili, proč firma ke změnám přistupuje, proč se dějí a jak se změny budou dotýkat jich osobně. Je důležité komunikovat i výhody, které změna přinese jim i celé organizaci.

3) Definujte týmové role

Třetím důležitým krokem je definování rolí u jednotlivých členů týmu, kteří se na digitální transformaci ve vaší organizaci podílejí. Každý z nich musí přesně vědět, jaký je jeho úkol v projektu a co konkrétně má na starost. 

Všechny tyto kroky vyžadují strukturovaný plán, na kterém se ukáže, jak budou změny aplikovány na všech úrovní vašeho podnikání. Zasáhnou vedení firmy, střední management i koncové uživatele.

Pokud se vám podaří efektivně plnit připravený plán, dosáhnete rychleji vytyčených obchodních výsledků, zapojíte do procesu změny i vaše zaměstnance a přispějete k rozběhnutí digitálních transformací v organizacích obecně.

Odborníci společnosti Solitea pomáhají s digitální transformací mnohým společnostem na všech frontách – od nasazení moderního technického vybavení, zprovoznění cloudové či hybridní infrastruktury, modernizování kancelářských aplikací a procesů, až po automatizaci komplexních finančních, výrobních, logistických, prodejních a analytických systémů. Jestli se zamýšlíte nad tím, jak do digitální transformace kousnout, neváhejte se na nás obrátit.

 

Rady

Hledáte nový ERP či CRM systém? Hledejte hlavně dobrého implementačního partnera

  • 28. 1. 2021

Pandemie covidu-19 bezesporu proměnila celý svět a dotkla se nejen našich soukromých životů, ale také řadu firem postavila před bolestivý úkol upravit, přeorganizovat či úplně od základu změnit zavedené obchodní modely. V této situaci pak často tempu a potřebám firmy přestávají stačit stávající softwarová řešení, na kterých je její chod zcela závislý. Co s tím?

Hledáte nový ERP či CRM systém? Hledejte hlavně dobrého implementačního partnera

28. 1. 2021

Pandemie covidu-19 bezesporu proměnila celý svět a dotkla se nejen našich soukromých životů, ale také řadu firem postavila před bolestivý úkol upravit, přeorganizovat či úplně od základu změnit zavedené obchodní modely. V této situaci pak často tempu a potřebám firmy přestávají stačit stávající softwarová řešení, na kterých je její chod zcela závislý. Co s tím?

Při implementaci nového systému máte na výběr dvě možnosti. Ta levnější, a zdánlivě i jednodušší, je oslovit obyčejného prodejce, který přijde, zhodnotí vaši aktuální situaci a obratem ji vyřeší. Je to snadné, rychlé a bezbolestné. Je to ale také prozíravé? Nebudete za pár měsíců nebo už příští rok stát před stejným úkolem? Platit další peníze, zvykat si na jiné postupy, znovu složitě zaučovat zaměstnance?

Existují ovšem i implementační partneři, kteří myslí dopředu. Umí analyzovat nejen aktuální situaci vaší společnosti a jejích komodit, ale umí také predikovat její další vývoj a měnící se potřeby. Navrhnou pak řešení, které poroste spolu s vaší firmou, bude pružně reagovat na všechny požadavky a změny na trhu i legislativní kotrmelce. Identifikují úzká místa v logistice vašeho byznysu a dokážou je rozšířit nebo alespoň obejít. I po nasazení systému vám pak zůstanou nablízku a budou o vás dál pečovat.

Druhý jmenovaný přístup vyžaduje kvalitní a vzdělané odborníky s rozsáhlými zkušenostmi a orientací v dané problematice. A to samozřejmě něco stojí. Je však jisté, že z dlouhodobého hlediska se taková investice rozhodně vyplatí.

Uvažujete-li právě o novém ERP nebo CRM systému, určitě věnujte čas tomu, že si nejprve rozmyslíte, co od něj očekáváte. Jestli nízké vstupní náklady nakonec nepovedou k větší finanční ztrátě, o nepohodlí a uživatelské nespokojenosti nemluvě. Nevybírejte si pouhého prodejce, hledejte partnera, který s vámi bude dlouhodobě spolupracovat a který vám věnuje péči, jakou si zasloužíte. Určitě se vám to vyplatí.

Solitea, a.s., se svými firemními hodnotami, kterými jsou partnerství, odbornost a stabilita, všechna uvedená kritéria beze zbytku splňuje. Svědčí o tom celá řada spokojených a věrných zákazníků. Podívejte se sami na naše reference

Aktuality

Přelet nad novinkami v Dynamics 365

  • 9. 11. 2020

Říjen nám už tradičně přinesl druhou vlnu aktualizací a nových funkcionalit v řešeních Dynamics 365. Podívejte se společně s námi na nejzajímavější novinky, jejichž úlohou je zpříjemnit a ulehčit vám každodenní práci. Ať už jde o Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance nebo další řešení z dílny Microsoftu. Všechno důležité se dočtete v našem příspěvku.

Přelet nad novinkami v Dynamics 365

9. 11. 2020

Říjen nám už tradičně přinesl druhou vlnu aktualizací a nových funkcionalit v řešeních Dynamics 365. Podívejte se společně s námi na nejzajímavější novinky, jejichž úlohou je zpříjemnit a ulehčit vám každodenní práci. Ať už jde o Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance nebo další řešení z dílny Microsoftu. Všechno důležité se dočtete v našem příspěvku.

DYNAMICS 365 CUSTOMER INSIGHTS

Toto řešení z rodiny Dynamics 365 je aktuálně jedním z nejrychleji se rozvíjejících, protože jde o platformu, se kterou neztrácíte přehled o zákaznících. Nejlepší přehledy dostupné napříč jednotlivými týmy vidíte vždy aktuálně. Nyní máte k dispozici ještě rychlejší analýzy interakcí vašich zákazníků, které se uskuteční prostřednictvím vašeho webu, mobilních aplikací a propojených produktů. Hladká integrace aplikace Dynamics 365 Customer Voice umožní vašim týmům sledovat zpětnou vazbu vašich zákazníků v různých kanálech, proaktivně identifikovat nové příležitosti a uskutečnit aktivity, které angažují to správné publikum při změnách zákaznického sentimentu a chování. Více na: Announcing new innovations for the Microsoft customer data platform

DYNAMICS 365 MARKETING

Nové funkcionality řešení Dynamics 365 Marketing vám pomohou lépe řídit zákaznické cesty, dát obchodní a marketingové aktivity do jednotné roviny a díky tomu dělat správná operativní rozhodnutí. Digitální kampaně nabírají stále na síle, proto Dynamics 365 Marketing integroval digitální události aplikace Microsoft Teams a zároveň funkcionality Dynamics 365 Customer Insights, díky čemuž můžete realizovat a efektivněji řídit všechny vaše marketingové kampaně. Více na: 3 new ways to build customer relationships using Dynamics 365 Marketing

DYNAMICS 365 SALES

Řešení Dynamics 365 Sales přichází s kontextuálními přehledy podepřenými funkcionalitami umělé inteligence, které povedou vaše prodejce k úspěšnějšímu obchodu. Funkcionality jako Sales Accelerator, Advanced Forcasting a Pipeline Intelligence pomohou vašim obchodníkům porozumět finanční kondici konkrétního obchodního případu. Inteligentní nástroje na komunikaci a řízení vztahů se zákazníky využívají už i Dynamics 365 Customer Voice na měření sentimentu a metrik spokojenosti vašich zákazníků, díky nimž rychle zjistíte svoje rezervy a dokážete je správnými kroky upravit. Více na: Digital selling and customer engagement with Dynamics 365 Sales updates

DYNAMICS 365 SERVICE

Novinky v oblasti servisních řešení se dotýkají aplikací Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Remote Assist.

Dynamics 365 Field Service je tu se zlepšenou funkcionalitou pro fixní položky, optimalizované plánování a příjemnější práci přes mobilní zařízení. Díky tomu umíte efektivněji řídit a sledovat své zdroje, řešit vzniklé problémy a pomoci svým zaměstnancům vykonávat práci prostředky smíšené reality. Více na: Innovation on the service suite of Dynamics 365 applications

DYNAMICS 365 FINANCE

U tohoto řešení se Microsoft soustředil na přidání praktických přehledů, inteligentních nástrojů a automatizaci rutinních procesů. Jde například o inteligentní předvídání stavu cash-flow. Vylepšilo se i finanční jádro v oblasti leasingu. Přibylo také rozšíření o elektronické faktury, které redukuje vaše náklady. Více na: Optimizing financial processes and reducing risk with Dynamics 365 Finance updates

DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Toto řešení zastřešuje všechny funkcionality ERP systému, které potřebuje standardní středně velká firma. Pro vyšší efektivitu Microsoft mnohem více zapracoval na integraci Excelu, Outlooku, Wordu a jiných aplikací, jako jsou například Microsoft Teams. Zrychlil také procesy, vytvořil nové přehledy a statistiky. Více na: What’s new and planned for Dynamics 365 Business Central

DYNAMICS 365 SUPPLY CHAIN

Pro potřeby výrobních společností přišel Microsoft s rozšířením Engineering Change Management. Tato funkcionalita vám umožní pružněji reagovat na změny trhu, kvalitněji vysledovat životní cyklus vašich výrobků a přizpůsobit mu výkon zaměstnanců přímo ve výrobě. Integrace s Dynamics 365 Guides je přínosem pro pracovníky v první linii. Pomůže při zaučování pracovníků, minimalizuje jejich chybovost a nasměruje je vždy tam, kde je jich třeba. Více na: Overcome disruptions in your supply chain

DYNAMICS 365 PROJECT OPERATIONS

Dynamics 365 Project Operations propojuje obchod, zdroje, projektové řízení a financování tak, abyste mezi těmito oblastmi vytvořili mosty, bez kterých není úspěšné řízení projektů ani myslitelné. Díky tomu si urychlíte dodávky, pomůžete svým zaměstnancům a maximalizujete profit. Více na: Optimize your project-centric business with Dynamics 365 Project Operations

DYNAMICS 365 HUMAN RESOURCES

Řízení lidských zdrojů zahrnuje organizaci výkonu, dovolených a absencí, jako i integraci mezd. Při tvorbě aktuálních vylepšení se kladl důraz na zlepšení angažovanosti personálu, poskytování moderních balíčků benefitů a na soulad s mezinárodními normami. Samoobslužné funkcionality se rozšířily například o možnost podávání žádostí o dovolenou přímo z Microsoft Teams. Více na: Overview of Dynamics 365 Human Resources 2020 release wave 2

DYNAMICS 365 COMMERCE

Řešení pro maloobchodní firmy bylo obohacené o funkcionality pro kvalitnější digitální prodej a propagaci. Zároveň se díky možnostem automatizovaných procesů stírají rozdíly mezi digitálním a fyzickým skladem. Systém vám například umožní sledovat a vyhodnocovat zájem o konkrétní produkty a vy tak dokážete podniknout opatření pro dodržení bezpečných rozestupů při nakupovaní v prodejně. Více na: What’s new and planned for Dynamics 365 Connected Store.

Rady

Kouzelný Excel v Business Central

  • 3. 11. 2020

V řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central máte neustále po ruce nástroje balíku Microsoft (Office) 365. Když chcete upravit například wordové dokumenty nebo se dopracovat k rychlé analýze dat v Excelu, případně v něm hromadně měnit údaje, nemusíte otevírat žádná další okna ani aplikace. Tato šikovná integrace vám šetří mnoho času a radikálně zvýší pohodlí při práci.

Kouzelný Excel v Business Central

3. 11. 2020

V řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central máte neustále po ruce nástroje balíku Microsoft (Office) 365. Když chcete upravit například wordové dokumenty nebo se dopracovat k rychlé analýze dat v Excelu, případně v něm hromadně měnit údaje, nemusíte otevírat žádná další okna ani aplikace. Tato šikovná integrace vám šetří mnoho času a radikálně zvýší pohodlí při práci.

Abyste si udělali lepší představu, jak to v praxi vypadá, neváhejte se podívat na následující video. Uvidíte v něm, jak jednoduše dokážete v Excelu:

  • analyzovat data prostřednictvím vždy aktuálních tabulek a grafů,
  • využít funkcionalitu drag&drop při tvorbě analýz a přehledů,
  • měnit kvantum údajů současně a hromadně,
  • přesouvat data z do Dynamics 365 Business Central.

Pokud se chcete o systému Microsoft Dynamics 365 Business Central dozvědět víc informací, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

 

Rady

Finance v Dynamics 365 Business Central

  • 30. 10. 2020

Řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central v sobě ukrývá bohaté funkcionality určené pro komplexní řízení financí ve vaší společnosti. Podívejte se s námi, jak v praxi vypadá Business Central z pohledu účetního. V následujícím videu uvidíte, jak vypadá jeho pracovní prostředí, jaké informace získá hned na první pohled a k jakým funkcionalitám se dostane díky jedinému kliknutí.

Finance v Dynamics 365 Business Central

30. 10. 2020

Řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central v sobě ukrývá bohaté funkcionality určené pro komplexní řízení financí ve vaší společnosti. Podívejte se s námi, jak v praxi vypadá Business Central z pohledu účetního. V následujícím videu uvidíte, jak vypadá jeho pracovní prostředí, jaké informace získá hned na první pohled a k jakým funkcionalitám se dostane díky jedinému kliknutí.

PRACOVNÍ PROSTOR

Centrum rolí pro účetní (Accountant Role Center) vám poskytuje komplexní přehled o aktivitách a záležitostech, které si vyžadují vaši pozornost. Sekce Aktivity obsahuje dlaždice nazvané Cues, díky kterým okamžitě vidíte například zmeškané nákupní dokumenty, stav vašich účtů v hotovosti, čekající povolení a podobně. Kliknutím si můžete zobrazit bližší podrobnosti.

Sekce Insights obsahuje seznam vašich účtů. Jediným kliknutím zde dokážete vytvořit nový záznam bez potřeby otevírat seznamy účtů.

V části Business Assistance můžete mít zobrazené grafy vašich klíčových indikátorů, jako je cash-flow, příjmy a výdaje apod. Řešení Business Central vám zobrazuje i predikci cash-flow vaší firmy a schránku naplánovaných reportů.

Zvolené nástěnky a přehledy, které jste si vytvořili v Power BI, můžete také vidět v části Power BI reporty.

NAVIGAČNÍ PANEL

Navigační panel v horní části obrazovky vám zprostředkuje přístup i ke všem funkcionalitám, které potřebujete na vykonání rutinních účetních úloh. Poskytuje vám přístup k financím, deníkům, řízení hotovosti, účtování nákladů, dokumentům a podobně.

Finanční menu obsahuje odkazy na seznamy účtů, díky kterým si rychle prohlédnete a jednoduše evidujete účty hlavní knihy. Rychlý přístup máte i k daňovým výkazům, stránce s peněžními měnami a plány účtování.

Transakce spojené s prodejem a nákupem můžete zadat přímo z deníkového menu. Také tu můžete nastavit opakující se deníky.

Cash Management obsahuje odkazy, které se týkají hotovostních a bankovních transakcí. Jde například o deníky plateb dodavatelů a odběratelů. Odkaz Suggest Vendor Payments spustí hromadnou úlohu, díky které vám řešení Business Central pomůže identifikovat, kterým dodavatelům je nutné v daném čase zaplatit.

 

 

 

Rozhovory

Vím, že to umíme a máme ohromné know-how, říká Martin Cígler o Solitei

  • 18. 9. 2020

Díky spojení 30 firem vznikla jedna velká Solitea, o které si popovídáme s jejím CEO Martinem Cíglerem. V rozhovoru si můžete přečíst, co znamená fúzovat takové množství firem do jedné, jaká úskalí to přináší a jaké benefity mohou očekávat její zákazníci. Martin nám také prozradil, jestli již před 30 lety, kdy zakládal firmu, měl vizi, kde bude jeho firma v roce 2020.

Vím, že to umíme a máme ohromné know-how, říká Martin Cígler o Solitei

18. 9. 2020

Díky spojení 30 firem vznikla jedna velká Solitea, o které si popovídáme s jejím CEO Martinem Cíglerem. V rozhovoru si můžete přečíst, co znamená fúzovat takové množství firem do jedné, jaká úskalí to přináší a jaké benefity mohou očekávat její zákazníci. Martin nám také prozradil, jestli již před 30 lety, kdy zakládal firmu, měl vizi, kde bude jeho firma v roce 2020.

Jak probíhala fúze v Česku a na Slovensku a jak po této zkušenosti vnímáte rozhodnutí fúzovat tak velký počet firem?  

Pro začátek musím říct, že fúze je stále aktivní a je mylné se domnívat, že okamžikem zápisu do obchodního rejstříku byla plně dokončená. Hodně věcí, které fúze nabízí, zejména v oblasti využití vnitřních synergií, jsme mohli řešit až teprve poté, co jsme začali fungovat jako jedna společnost.  

Proto si myslím, že na závěrečné hodnocení je ještě příliš brzo. Určitě však rozhodnutí fúzovat považuji za nezbytné, protože nebylo možné dál efektivně řídit tolik firem s podobným zaměřením.  

Takže pokud tomu správně rozumím, fúzí vznikly dvě národní společnosti. Jak vypadá jejich organizační struktura a v čem vidíte její význam?  

Dvě společnosti nám usnadní legislativní fungování, ale vnitřně Solitea v Česku a na Slovensku funguje jako jediný subjekt členěný na čtyři divize podle typu zákazníka. Divize Small se stará o produkty iDoklad, Money S3 a Profi Účtenka, které se zaměřují na živnostníky a malé společnosti. Divize Medium má na starosti všechny naše vlastní ERP systémy – Byznys, Money ERP a Vario. Divize Enterprise & Public pak zastřešuje veškeré aktivity s produkty Microsoftu (Dynamics, Sharepoint, Power BI), implementuje výrobní systémy Infor, řeší infrastrukturu a velké projekty na klíč pro korporátní zákazníky i státní správu. A konečně HR & Payroll divize má na starosti mzdové systémy Vema. POS segment reprezentovaný společností Dotykačka Holding (produkty Dotykačka, Markeeta, Smart Pos a Solitea Pay) zatím předmětem fúze není.  

Jaké benefity můžou zákazníci díky fúzi očekávat, resp. co pozitivního jim přinese?

Z pohledu zákazníka by Solitea měla být větším a stabilnějším subjektem, u kterého má jistotu, že v dnešních turbulentních dobách bude za pár let stále existovat, který je schopen mu dodat celou škálu produktů a který mu zabezpečí řešení v okamžiku, kdy se zákazník rozroste nebo expanduje do zahraničí. Stručně řečeno je větší subjekt schopen efektivněji řešit zákazníkovy potíže a pokrýt jeho potřeby.    

Společně s fúzí slavíte tento rok i kulaté výročí 30 let na trhu, což je velmi pěkné číslo. Solitea se tak dostala do nejproduktivnějšího věku. Jak vidíte její budoucnost, co jste si pro ni připravil?

Naší vizí je patřit mezi největší evropské IT společnosti a dnes už vím, že za tímto cílem jdeme úspěšně. Chtěl bych se i nadále držet současného zaměření na řešení vnitrofiremních procesů společností, protože vím, že to umíme a máme zde ohromné know-how. Také dnes už máme dostatečné zdroje na to, abychom mohli i nadále akvizičně růst, být rychlejší než ostatní, udávat technologické trendy.   

Součástí slučování firem byl i rebranding značky Solitea. Proč jste k němu přistoupili a co bylo jeho cílem? 

Myslím si, že pokud uděláme ze Solitey respektovaný brand, pak nejen že nám to pomůže dostat na slunce marketingově opomíjené produkty, ale v konečném důsledku to pomůže i těm, do kterých dnes hodně investujeme. Mám vizi, že za pár let bude značka Solitea na česko-slovenském trhu stejně známá jako IBM, Hewlett Packard nebo Asseco. Pokud se nám to povede, přinese to benefity nám, ale hlavně našim zákazníkům.

Stačí když nám na sebe necháte kontakt, ozveme se Vám co nevidět.

* Povinné položky

* Povinné položky