Skrýt menu
Skrýt formulář
Animation B
Animation A

Infor VISUAL

Komplexní ERP systém určený pro menší a středně velké výrobní firmy, které usilují o zvyšování produktivity, optimalizaci nákladů a dosahování vyšší míry ziskovosti.

Proč si vybrat naše řešení?

Reálný plán znamená reálné výsledky

Zabudovaná funkcionalita pro kalkulaci očekávané výkonnosti významně zvyšuje vaši efektivitu při plánování výroby.

Řízení úzkých míst

Řešení využívá teorii omezení k dosažení maximálního výkonu na identifikovaných úzkých místech výrobního procesu, která limitují výkon vaší firmy.

Rychlá orientace při řízení firmy

Díky zabudovanému reportingu budete mít neustálý přehled o celém vašem podniku včetně výroby, prodeje, nákupu či financí.

Systém ve vašich agendách

Infor VISUAL je komplexní ERP systém určený pro malé a střední firmy. Je ideálním řešením pro výrobní společnosti, které usilují o zvyšování produktivity, řízení nákladů a vyšší ziskovost. Umožňuje pokročilé plánování a precizní sledování zakázek ve výrobě propojené s řízením podnikových financí.

Standardní ERP systémy běžně počítají zisk na zakázkách zpětně. Managementu tak ale dokáže zjistit jen to, jaký výsledek byl. V plánování výroby je však mnohem důležitější vědět, jaký výsledek bude. Předností Infor VISUAL je právě to, že pracuje s očekávanou výkonností. Okamžitě registruje všechny nákladové transakce, takže kalkulace jsou vždy aktuální a přesné.

Infor VISUAL disponuje APS (Advanced Planning & Scheduling) plánováním, díky kterému lze rozvrhovat výrobu se zohledněním kapacitních a materiálových omezení. Můžete simulovat variantní výrobní rozvrhy a porovnat jejich výkon ve finančním vyjádření (pomocí průtoku). Modul APS je standardní součástí systému Infor VISUAL. Pro podporu výroby EasyLean lze navíc využít nadstavbový modul, kterým můžete plánovat úzká místa metodou DBR (Drum Buffer Rope).

Úzká místa limitují výkon vaší firmy. Infor VISUAL využívá teorii omezení (TOC) profesora Goldratta. Plánuje výrobu k dosažení maximálního výkonu na úzkých místech. Nástroji výkonnosti simuluje očekávaný výkon konkrétního rozvrhu výroby. Rozvrh s maximálním výkonem následně porovnává se skutečností i ve finančním vyjádření. Můžete tak předem identifikovat úzká místa ve výrobě a využít je na maximum.

Modul EIS (Enterprise Information System) je nástroj pro manažery k získání přehledu o celém podniku, o výrobě, prodeji, nákupu a financích. Modul prezentuje klíčové výsledky v jednotlivých oblastech v přehledném grafickém zobrazení s možností zanoření do detailních dat. Každý manažer se díky tomu snadno zorientuje v datech a rychle zaměří svou pozornost tam, kde je to nejvíc potřeba.

CRM kontaktní centrum podporuje efektivní řízení vztahu se zákazníky a partnery. Usnadňuje práci s firmami, kontakty i adresami, umožňuje plánovat a sledovat aktivity podle kalendáře, odesílat e-maily a synchronizovat komunikaci s Outlookem. Integrace kontaktního centra se systémem Infor VISUAL umožňuje efektivní sdílení zákaznických údajů, informací o podnikových procesech a podnikových dat v celé vaší organizaci.

Infor VISUAL zahrnuje široké spektrum řady dalších užitečných funkcí a nástrojů zvyšujících produktivitu. Modul SPC (Statistical Process Control) je nástroj, který pomocí statistického vyhodnocování měření zajišťuje dlouhodobé udržení jakosti výroby. Řízení Servisu podporuje servis vlastních výrobků, ale také plánuje a sleduje interní údržbu. V neposlední řadě modul Workflow umožňuje definovat procesní diagramy, úkolovat zaměstnance a sledovat průběh procesů.

Systém je dostupný v češtině, slovenštině a angličtině s českou a slovenskou lokalizací financí.

Podrobnější informace o produktu Infor VISUAL najdete zde.

Více informací Méně informací

Vybrali si nás

„Rozhodli jsme se podpořit náš růst a implementovat ERP systém Infor VISUAL. Systém zajišťuje firmě kompletní pokrytí všech podnikových procesů. Nyní zaměřujeme svoji pozornost na kontroling ve smyslu vyhodnocení skutečného vytížení zdrojů. To jsou místa, kde vidíme velký potenciál.“

Aleš Koukola
jednatel | KOVO Koukola

 

Aleš Koukola, jednatel, KOVO Koukola

Sinop
Bluetech
Rojek
KovoKOUKOLA

Podobné produkty

Hledáte další produkty, které by splňovaly potřeby vašeho podniku?